Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

27 Νοεμβρίου 2014

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Γιώργος Ν. Οικονόμου

Δρ Φιλοσοφίας

oikonomouyorgos.blogspot.com

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Με την έλευση της γενικευμένης χρεοκοπίας έγινε πολύς λόγος για την ανάγκη μίας σημερινής «σεισάχθειας», κατά τα πρότυπα των μεταρρυθμίσεων του Αθηναίου νομοθέτη Σόλωνα, όταν στις αρχές του 6ου π.Χ. διαγράφηκαν τα χρέη και απαγορεύθηκε εφεξής η υποδούλωση των ανθρώπων ένεκα χρεών. Αυτό όμως που δεν συζητήθηκε ήταν το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου έγιναν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, καθώς επίσης το σύνολο των μεταρρυθμίσεων αυτών. Χωρίς αυτό το ευρύτερο πλαίσιο η «σεισάχθεια» μένει μετέωρη, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα, ακόμη και η ίδια η χώρα.

Κατ’ αρχάς αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι πως ο Σόλων δεν εμφανίσθηκε από το πουθενά, αλλά τον ανέδειξε η είσοδος του κοινωνικού πλήθους στο πολιτικό προσκήνιο για πρώτη φορά στην ιστορία. Τα κατώτερα στρώματα εξεγέρθηκαν και απαίτησαν αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης, όπως περιγράφει συνοπτικώς ο Αριστοτέλης: «ενώ οι πολλοί ήταν υποδουλωμένοι στους ολίγους, εξεγέρθηκε ο δήμος κατά των ευγενών. Επειδή η σύγκρουση ήταν βίαιη και οι δύο παρατάξεις μάχονταν η μία με την άλλη για πολύ καιρό, εξέλεξαν από κοινού τον Σόλωνα ως μεσολαβητή και άρχοντα και του ανέθεσαν την οργάνωση της πολιτείας». Με άλλα λόγια, έγινε μία κοινωνική-πολιτική εξέγερση των κατωτέρων στρωμάτων κατά των ανώτερων και κατά του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου της αριστοκρατίας που είχε στην κατοχή της το σύνολο σχεδόν της καλλιεργούμενης γης, με αποτέλεσμα πολλοί Αθηναίοι να έχουν καταντήσει δούλοι ένεκα χρεών. Εξέλεξαν λοιπόν ανώτατο άρχοντα τον Σόλωνα το 594/3 ο οποίος προέβη σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, που άλλαξαν το κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο.

Πράγματι, εκτός από τη «σεισάχθεια», ο Σόλων αφαίρεσε αρμοδιότητες και εξουσίες από τον Άρειο Πάγο και τις παραχώρησε στα μεσαία και κατώτερα στρώματα. Ο Άρειος Πάγος ήταν ένα αριστοκρατικό συμβούλιο ευγενών-γαιοκτημόνων, ανώτατο κυρίαρχο όργανο που κατείχε και ασκούσε αποκλειστικώς κάθε είδους εξουσία. Ο Σόλων προέβη μεταξύ άλλων σε δύο καινοτόμους πολιτικές αλλαγές, οι οποίες εισήγαγαν το κοινωνικό πλήθος στην πολιτική εξουσία για πρώτη φορά στην ιστορία. Η μία ήταν η είσοδος των κατωτέρων στρωμάτων στην Εκκλησία του δήμου με δικαίωμα στην εκλογή των αρχόντων, οι οποίοι εν τούτοις εκλέγονται μόνο από τα ανώτερα στρώματα. Η άλλη αλλαγή ήταν το δικαίωμα των κατωτέρων στρωμάτων να συμμετέχουν στη δικαστική εξουσία, δηλαδή η ίδρυση για πρώτη φορά των δικαστηρίων των πολιτών.

Η δικαστική μεταρρύθμιση ήταν πολύ σημαντική και κατέστησε τη δικαστική εξουσία των πολιτών κυρίαρχη στην αθηναϊκή πολιτεία, αφού στη δικαιοδοσία της ενέπιπταν όλες οι κοινωνικές και πολιτικές υποθέσεις, με αποτέλεσμα η εξουσία δεν ήταν πλέον αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη. Αυτή η ιδέα της δικαστικής εξουσίας που ασκείται από πολίτες - και όχι από επαγγελματίες, όχι από κλειστό συντεχνιακό σώμα - αποτέλεσε την αδιαμφισβήτητη βάση και της δημοκρατικής πολιτείας από το 508 π.Χ (Κλεισθένης): όπως και οι άλλες εξουσίες - εκτελεστική, νομοθετική – έτσι και η δικαστική εκπορεύεται και ασκείται από τον δήμο. Τα βασικά στοιχεία λοιπόν της σολώνειας μεταρρύθμισης ήταν η εξέγερση του κοινωνικού πλήθους με επίμονη απαίτηση για ριζικές αλλαγές που είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή των κατωτέρων στρωμάτων στα πολιτικά τεκταινόμενα και κυρίως στη δικαστική εξουσία.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν γνώμονα και στις παρούσες δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Τηρουμένων των αναλογιών και σήμερα η ουσιαστική εξουσία και ο πλούτος ανήκουν σε μια «αριστοκρατία» του χρήματος (τράπεζες, επιχειρήσεις), των κομμάτων, του κοινοβουλίου, των δικαστών, της εκκλησίας και των ΜΜΕ, που οδήγησαν στο σημερινό γενικευμένο αδιέξοδο. Οι πολλοί ουδεμία ουσιαστική εξουσία ασκούν, αφού όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην τους και επί πλέον βρίσκονται σε δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση με μεγάλη ανεργία, φτώχεια, ανασφάλεια και χρέη. Είναι λοιπόν απαραίτητες ορισμένες ριζικές αλλαγές που θα αφαιρέσουν πλούτο και εξουσίες από τις κυρίαρχες εξουσιαστικές ελίτ και θα τα αποδώσουν στην κοινωνία.

Αναγκαία συνθήκη όμως είναι να υπάρξει κοινωνική εξέγερση και απαίτηση για θεσμικές αλλαγές με κύριο στόχο τη συμμετοχή της κοινωνίας σε αυτά που αποφασίζονται και νομοθετούνται ερήμην της, και έχουν δυστυχώς υποθηκεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Βασική αλλαγή λ.χ. είναι όχι μόνο η ανεξαρτητοποίηση της δικαστικής εξουσίας από την κυβερνητική, αλλά και η εκ βάθρων αναδιάρθρωσή της με συμμετοχή της κοινωνίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή προς τη δημοκρατία χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών στην εξουσία, άρα και στη δικαστική. Αυτό είναι το σημαντικό δίδαγμα τόσο από τον Σόλωνα όσο και από τον Κλεισθένη. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική σήμερα, διότι η υπάρχουσα δικαστική εξουσία έχει νομιμοποιήσει όλα τα αντικοινωνικά οικονομικά και πολιτικά μέτρα που ευνοούν σκανδαλωδώς τα ανώτερα στρώματα, ενώ ταυτοχρόνως καθιστούν τα κατώτερα υποτελή και υποταγμένα. Οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν αν η κοινωνία δεν αποτοξινωθεί από τον κομματισμό και τη νοοτροπία της ανάθεσης σε «αντιπροσώπους». Τα κόμματα και οι βουλευτές δεν έφεραν ποτέ ριζικές αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Οι αλλαγές ήλθαν μόνο μετά από αυτόνομους αγώνες του κοινωνικού πλήθους.

Γιώργος Ν. Οικονόμου: ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

6 σχόλια:

 1. Μόνο σκωπτικά και κυνικά μπορεί κάποιος να μιλήσει για την επικαλούμενη σεισάχθεια των βαρεμένων, μυαλοκαμένων-ψεκασμένων και στοκαρισμένων που αναμασούν σαν κάτι παλιόγιδα που αναχαράζουν το ροϊδάμι.....

  Όποιος αναγνωρίζει τον ευατό του, εκ προοιμίου του λέω ότι δεν πρόκειται γι' αυτόν......(που ξέρεις μπορεί τούτες οι αρλουμπολογίες να φτάσουν στον κύριο διευθυντή του "Ναπολέοντα" και να του τις έχει πάει η ....Αρχηγάρα (μη χέσω....)

  Το "¨τσόκαρον" που δανειζόταν ασυδότως και ασυστόλως για να κάνει επιχειρήσεις και πούλαγε κάτι τσόλια σε τιμές μαυροχάβιαρου (βλέπεις έπρεπε να πληρώσει σε κάτι ξέκολα κάτι χιλιάδες ευρώ για να του τα διαφημίσουνε τάχα μου τάχα μου) δεν πλήρωσε το ΙΚΑ, δεν πλήρωσε την εφορία, δεν πλήρωσε φόρους κλπ πουλάει τρελίτσα με κάτι εμφανίσεις καραγκιόζ μπερντέ και εμείς οι χακόλοι καθόμαστε και τον παρακολουθούμε........Δίνει λέει τα κτίρια που έχει!!!!! Ας γελάσω για να μην ξεράσω........ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ!!!!!!! ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ!!!!!!!! αναφωνεί ο κύριος καθηγητής που για χρόνια ολάκερα μουτσιούλαγε στον κορύτο του ΠΑΣΟΚ και τώρα που αγροίκισε πλύμα σε άλλον κορύτο (αυτόν του συνοθυλλεύματος) βγαίνει αρκούντως εις το τζάμιον της ενημερώσεως που όμως εντός του πρώτου λεπτού το θολώνει από τα σάλια του γλυψίματος στο κάθε μίσθαρνο όργανο των καναλιών των νταβατζήδων κλπ κλπ .....

  Γιατί ρε λαμόγια του καφενείου δεν κάνετε εμπάργκο (μη εμφάνισης σας) στα κανάλια των νταβατζήδων???????....ήήήή ........τους δελεάζετε και αυτούς με την ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ των χρεών τους ????????.....

  Τα λεφτά των καταθετών (για δύσκολες ώρες πέντε δραχμούλες στην άκρη έχουν οι περισσότεροι έλληνες) θα κουρέψουν και θα χαρίσουν τα δάνεια (θαλασσοδάνεια, διακοποδάνεια, στεγαστικά φουσκωμένα κλπ) μέσω της ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΣ........

  Μπορώ να γράφω μέρες ολάκερες για καταχρήσεις, για κλεψιμαίϊκα, για λαμογιές, για για για.........

  Όταν όμως βλέπω αυτόν των γλειώδη καθηγητάκο να μιλάει για ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ, ενώ το πόνημα που αναδημοσίευσες ξεκαθαρίζει τι σημαίνει ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ, τότε μούρχεται να σαλτάρω..........

  Τον ντόρο που ξεσήκωσαν κάποιες γλίτσες των δήθεν ενημερωτικών εκπομπών εναντίον του ΕΝΦΙΑ και παλιότερα του χαρατσιού όπως λέγανε, δε σε προβληματίζει?????? Μήπως δεν είναι για τα 26 ευρώ που πλήρωσε η θειά μου για κάτι παλιοχώραφα και τα 175 για το παλιόσπιτο στο χωριό, αλλά γιατί αυτοί έχουν ξεπλύνει τα μαύρα σε ακίνητα κια δεν είχαν συνηθίσει να πληρώνουν γιατί τα είχαν σε υπεράκτιες?????

  Γιατί δε σηκώνουν τον ίδιο ντόρο για χιλιάδες ευρώ που κόψανε στις συντάξεις και στους μισθούς και τα 300 ευρώ του ενφια είναι πιο ασήκωτα??????? Γιατί σε βάνουν μπροστά κορόιδο λαέ για να αλυχτάς για πάρτι τους, γιατί σε καθίζουν στον καναπέ να βλέπεις την ανωμαλιάρα φάτσα και όταν το μπουζουριάζουν για τα χρέη του να το λυπάσαι το ζουδάκι και να λες "Ωίιιιι ο κακομοίρης....."

  ΣΕΙΣΑΧΕΘΕΙΑ......ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ.......ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ!!!!!!!!! αυτό δε σου τάζει το συνοθύλευμα??????? Αυτό θα πληρώσεις........

  Και μη νομίζεις ότι το διεφθαρμένο τραπεζικό σύστημα έπεσε έξω....ΌΟΟΟΟΟχιιι, έβγαλε τα δις έξω και χέστηκε για την περιστεριώνα σου (μεζό την λες) στου λιόπεσι (παιανία το λένε). Ε, με την σεισάχθεια που σου πασάρουν οι επωνομαζόμενοι αριστεροί (το φελέκι μου μέσα αν αυτά τα σαπάκια είναι αριστερά) θα φάνε τις ψιλοκαταθεσούλες σου ανθρωπίσκο και όταν θα το καταλάβεις θάναι αργά. Και έχω κάθε λόγο να σκιάζουμε ότι έτσι θα γίνει (και θέλω να μοιραστώ τους φόβους μου) γιατί όταν τα ρωτάς και με τι λεφτά θα γίνει αυτό, εκεί σκίζεις τα παλιοτσόλια σου...........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το μόνο που δεν καταλαβαίνω είναι εσύ γιατί σκιάζεσαι, έχεις καταθέσεις; ρε άστους να δεινοπαθήσουν! επιλογή τους είναι! Έχω ωραιο θεωρείο και λιόσπορο μπόλικο, έλα να σπάμε πλάκα παρέα!

   Διαγραφή
  2. Θέλουν σεισάχθεια οι ρωμιοί ε;
   Και που να δεις γέλιο που θα πέσει όταν σκάσει η βόμβα του ασφαλιστικού στα χέρια του πρωθυπουργού Τσίπρα!

   Διαγραφή
 2. Δεν τόχω που τις έφαγα, μόν' τόχω που με γέλασε.........Την ξέρεις την ατάκα των παλαιϊκών τζιμανιών????

  Θα μου το πάρουν που θα μου το πάρουν το κεφάλι, αλλά όχι αυτά τα σκύβαλα, το φελέκι μου μέσα....όχι αυτά τα τσόκαρα ....όχι αυτές οι γλίτσες, γιατί δεν έχουν ούτε καν τη λεβεντιά του "φονιά", είναι νούμερα οι άνθρωποι!!!!!!

  Ήδη κάνουν ότι κακό μπορούν να κάνουν.
  Πάντα δίνανε στο σύστημα τις αφορμές να σε ζώνει με αστυνομικά μέσα, λόγω κάποιων που σπάγανε την τρούπα μαγαζάκι που πούλαγε λουρίδες στην Αθηνάς, που βάζανε φωτιά στο βανάκι των 40 ετών το χιλιοτρακαρισμένο στη στουρνάρη ή στο λάντα στη σολωμού. Πάντα τα χαφιεδάκια που πλασαρίζονταν σαν αριστεροί έδιναν άλλοθι στην καθεστικυία τάξη.

  Έτσι και τώρα, δίνουν αφορμή στα ακρονεοφιλελεύθερα μονεταριστικά ακροδεξιά καθίκια της ευρώπης με εκδικητικότητα να σε ρίξουν στα τάρταρα με δήθεν τον κίνδυνο της κυβέρνησης της αριστεράς (μην ξεράσω αν αυτοί είναι αριστεροί....)

  Νούμερα είναι τα ζούδια, κρετίνοι και γλίτσες. Πάντα δίνανε την αφορμή και αποτελούσαν το άλλοθι, πάντα τον ίδιο προβοκατόρικο ρόλο παίζανε, πάντα χαφιέδες ήταν και πάντα του συστήματος.......

  Ο τζιμάκος θα ωχριά μπροστά μου.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. @
  "Κατ’ αρχάς αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι πως ο Σόλων δεν εμφανίσθηκε από το πουθενά, αλλά τον ανέδειξε η είσοδος του κοινωνικού πλήθους στο πολιτικό προσκήνιο για πρώτη φορά στην ιστορία."

  Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ (και όχι στα εκλογικά παραβάν της ιδιώτευσης και στις κάλπες της παθητικότητας).
  Aν και κάτι τέτοιο δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να συμβεί στον (β)ρωμηολαό, καλά κάνει ο κ. Οικονόμου και τα λέει για να μην μπορεί κανείς (β)ρωμηός να ισχυριστεί ότι δεν τα ήξερε και ότι τον εξαπάτησαν για άλλη μια φορά οι "εκλεκτοί" του. Όπως δηλ. κάνει συνήθως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. https://www.youtube.com/watch?v=DHrniAf-sJ4
  Αχαχά!
  Κομμουνιστές παντού!
  Μέχρι να βολευτούν φυσικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις. Διαβάζεις ένα διαδικτυακό προσωπικό ημερολόγιο του οποίου η ανάγνωση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Βαριέμαι τ' ανούσια μπλα μπλα και δαγκώνω όταν μου χαλάνε την ησυχία. Θα μπορούσα να έχω κλείσει τον σχολιασμό αλλά ακόμα νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι που όντως έχουν κάτι να πουν κι εύχομαι να είσαι ένας από αυτούς αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες και γι αυτό σου λέω: Για να μην σε φάει η μαρμάγκα σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις, σαν να δίνεις εξετάσεις. Αλλιώς άστο καλύτερα!

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails