Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

29 Σεπτεμβρίου 2008

θα την καταπιούμε την γλώσσα μας;

Διότι αν καταφέρουμε λόγω του βλακώδους εθνικισμού να εξαφανίσουμε ακόμα και την γλώσσα μας τότε θα γραφούμε στην παγκόσμια ιστορία ως οι καλύτεροι ποροβοκάτορες του εαυτού μας. Ο μοναδικός λαός που απελευθερώθηκε για να αυτο-εξαφανιστεί (;) μέχρι ενός στα επόμενα 200 χρόνια! Τόσο δούλοι πιά....; Τόσο φοβισμένοι;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι η γλώσσα, ανεξαρτήτως από πόσους και ποιους ομιλείται, είναι πλούτος αλλά και δικαίωμα, σύμφωνα και με τις διεθνείς συμβάσεις. Μάλιστα εδώ και 10 χρόνια έχει καθιερωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης η "Ευρωπαϊκή Μέρα των Γλωσσών", στις 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο να γιορτάζεται ο γλωσσικός πλούτος, η πολυγλωσσία και η δια βίου εκμάθηση γλωσσών (δείτε σχετικά http://www.ecml.at/edl).
Οι Οικολόγοι Πράσινοι με την ευκαιρία της "Ευρωπαϊκής Μέρας των Γλωσσών", καλούν την κυβέρνηση να υπογράψει και να εφαρμόσει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες».

Ένας στους δέκα Ευρωπαίους έχει ως μητρική μια γλώσσα που δεν ταυτίζεται με την επίσημη γλώσσα της χώρας του. Η ποσοστιαία αυτή αναλογία θα αυξηθεί με την όλο και μεγαλύτερη διεύρυνση της Ένωσης. Αν δεν θέλουμε ως Ευρωπαίοι και ως Έλληνες να χαθεί ο πολιτισμός μας, είναι καθήκον όλων μας να διαφυλάξουμε τον γλωσσικό πλούτο και τη γλωσσική πολυμορφία. Αν κάποιες γλώσσες αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαφάνισης πρέπει να τις προστατέψουμε προωθώντας κατάλληλες πολιτικές και στηρίζοντας της με πρακτικά μέτρα. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκεται η προστασία των γλωσσών που ομιλούνται πλέον από λίγους ώστε να μην εξαφανιστούν. Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού  έχει ως αποστολή της μεταξύ άλλων "να ενδυναμώσει και να προωθήσει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών, την γλωσσική και πολιτιστική ποικιλότητα…». Σχετική απόφαση έχει βγάλει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (http://europa.eu/eur-lex /pri /en/oj /dat /2002/ ce177/ ce17720020725en03340336.pdf). 
Ο ΟΗΕ επιδιώκει, επίσης, την προστασία των δικαιωμάτων των γλωσσών και την εφαρμογή της «Παγκόσμιας Διακήρυξης των Γλωσσικών Δικαιωμάτων» (Universal Declaration of Linguistic Rights (UDLR).
Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προωθήσει την "Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες - European Charter for Regional or Minority Languages" (γνωστότερη και ως «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες» δείτε σχετικά http://conventions.coe.int/Treaty/EN/ Treaties /Html /148.htm). Αν και πολλές χώρες την έχουμε υπογράψει και  θέσει σε εφαρμογή, η χώρα μας είναι μαζί με την Αλβανία, την Τουρκία και την Βουλγαρία στον κατάλογο των χωρών που δεν έχουν υπογράψει και εφαρμόσει την Χάρτα. Η ΠΓΔΜ την έχει υπογράψει αλλά δεν την έχει θέσει σε εφαρμογή. Δείτε αναλυτικά για τις χώρες που έχουν υπογράψει:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=8&DF=7/8/2008&CL=ENG
Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν ότι μια τέτοια πολιτική είναι κοντόφθαλμη και φοβική, μια και η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να υποστηρίζει τον γλωσσικό πλούτο και την πολύ-γλωσσία στην Ευρώπη, με δεδομένο μάλιστα ότι η ελληνική είναι μια γλώσσα που ομιλείται από μόλις το 3% των ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Terry Davis «Η Χάρτα είναι σχεδιασμένη για να προστατέψει τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες ως ένα θέμα – κλειδί για την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη και για να επιτρέψει στους ανθρώπους που ομιλούν μια περιφερειακή και μειονοτική γλώσσα να τη χρησιμοποιούν στην ιδιωτική και δημόσια ζωή». Χρειάζεται να διαμορφώσουμε μια νέα κουλτούρα αναγνώρισης και διατήρησης του γλωσσικού και πολιτισμικού πλούτου και όχι αντιμετώπισής των γλωσσών στο πλαίσιο κρατικών, εθνικιστικών ή άλλων ανταγωνισμών. Στο πλαίσιο των γλωσσικών πολιτικών που προτείνουμε, θα ήταν, ίσως πολύ πιο εύκολο να υπάρξει αμοιβαία κατανόηση και για ζητήματα όπως η διαφορά για το όνομα της γειτονικής μας χώρας.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

ecogreens.gr -

Τα υπογραμμισμένα δικά μου.

23 Σεπτεμβρίου 2008

Φρίκη!!!!

Ο παπάς εν έτη 2008 δίνει εντολή για μάθημα περί ενός αγίου, προτρέπει τους μαθητές να πάνε να προσκυνήσουν ένα πτώμα, τους κοροϊδεύει αποδίδοντας στον τυχάρπαστο ρώσο υπερφυσικές δυνάμεις, τους μιλάει για μια «άλλη λογική» του παραλόγου μάλλον και εν τέλει με ποιό δικαίωμα αυτός ο μαυροντυμένος βυζαντινιστής επεμβαίνει δι’ αλληλογραφίας στα σχολεία του ελληνικού κράτους...;

Μα τι λέω τώρα, θα μου πείτε κι έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ ζούμε ακόμα δόξες βυζαντινές και η πτωματολαγνεία καλά κρατεί. Ήθελα να ήξερα με τι θράσος θα αναγνώσουν οι καθηγητές το εν λόγω αηδιαστικό, σιχαμερό κείμενο στους μαθητές τους. Ήθελα να ήξερα με ποιό ήθος θα στείλουν τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων να προσκυνήσουν ένα πτώμα και βάση ποιάς «άλλης» λογικής θα διδάξουν αυτά τα παιδιά.

 

Επιστολή Μητροπολίτη προς μαθητές στο κλίμα της επικαιρότητας

Επιστολή Μητροπολίτη προς μαθητές  στο κλίμα της επικαιρότητας

Όλοι μας απορ­ρί­πτουμε την Εκ­κλη­σία που άλλα λέει και άλλα κά­νει, που εί­ναι στε­νό­μυ­αλη και στε­νό­καρδη, που συμ­βα­δί­ζει με το συμ­φέ­ρον και την υπο­κρι­σία.

Eτσι απευθύνεται προς τους μαθητές των Γυ­μνα­σίων και Λυ­κείων ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος με επιστολή που τους απέστειλε με αφορμή το γεγονός ότι σε λί­γες μέ­ρες, η Μη­τρό­πολή θα φι­λο­ξε­νή­σει για ένα πε­ρί­που μήνα το ση­μαν­τι­κό­τερο ίσως κει­μή­λιο της Ρω­σι­κής συ­νεί­δη­σης και πα­ρά­δο­σης, τα λεί­ψανα του πιο αγα­πη­τού Αγίου τής Ρω­σίας, του αγίου Σε­ραείμ τού Σά­ρωφ

Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας καλεί τους μαθητές να απορρίψουν με όλη τη δύ­ναμή τους τους ψεύ­τι­κους θε­ούς, τις υπο­κρι­τι­κές θρη­σκείες, τα χω­ρίς αλή­θεια θρη­σκευ­τικά λό­για. «Κι εμάς τους ίδι­ους, όταν δεν εί­μα­στε αυ­θεν­τι­κοί. Αγ­κα­λι­ά­στε όμως τον αλη­θινό Θεό», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Ειδικότερα η επιστολή του κ. Νικόλαου με ημερομηνία 22-9-2008 έχει ως εξής:

Προς Τους μα­θη­τές τών Γυ­μνα­σίων και Λυ­κείων τής Ανα­το­λι­κής Ατ­τι­κής

Πολύ αγα­πητά μας παι­διά,

Σε λί­γες μέ­ρες, η Μη­τρό­πολή μας θα έχει τη με­γάλη χαρά να φι­λο­ξε­νή­σει για ένα πε­ρί­που μήνα το ση­μαν­τι­κό­τερο ίσως κει­μή­λιο της Ρω­σι­κής συ­νεί­δη­σης και πα­ρά­δο­σης, τα λεί­ψανα του πιο αγα­πη­τού Αγίου τής Ρω­σίας, του αγίου Σε­ρα­φείμ τού Σά­ρωφ.

Όλοι μας απορ­ρί­πτουμε την Εκ­κλη­σία που άλλα λέει και άλλα κά­νει, που εί­ναι στε­νό­μυ­αλη και στε­νό­καρδη, που συμ­βα­δί­ζει με το συμ­φέ­ρον και την υπο­κρι­σία. Αυτή δι­α­ψεύ­δει τον Θεό.

Όλοι όμως ψά­χνουμε για αν­θρώ­πους που Τον επι­βε­βαι­ώ­νουν με τη ζωή τους, με την ει­λι­κρί­νεια και την απλό­τητά τους, με την αρετή και τη δύ­ναμη της πί­στης τους, με την τα­πεί­νωση και την άλλη λο­γική τους. Αυ­τοί ζουν μια ζωή που μας εμ­πνέει και μας υπερ­βαί­νει,∙ μια ζωή που μας πεί­θει. Αυ­τοί ζουν και αφού φύ­γουν από αυ­τόν τον κό­σμο. Αυ­τών μι­λάει και το νε­κρό τους σώμα. Άλ­λων τα λεί­ψανα ευ­ω­δι­ά­ζουν, άλ­λων απο­κτούν υπερ­φυ­σικό χρώμα, όλων ανα­δί­δουν άρ­ρητη χάρι. Αυτό εί­ναι πολύ με­γάλη αλή­θεια, που την απορ­ρί­πτει μό­νον όποιος αγνοεί την εμ­πει­ρία της. Αυ­τός εί­ναι ο λό­γος που τα άγια λεί­ψανα τα τι­μούμε, χω­ρίς βέ­βαια να τα λα­τρεύ­ουμε.

Ο άγιος Σε­ρα­φείμ τού Σά­ρωφ έχει μία μο­να­δι­κό­τητα. Ήταν ένας ασκη­τής που έζησε κρυμ­μέ­νος μέσα στα αχανή δάση τής Ρω­σι­κής γης. Η σο­φία τού Θεού τον έκανε γνω­στό μό­λις 7 χρό­νια πριν κοι­μη­θεί για πάντα. Η αγάπη του στα μι­κρά παι­διά νι­κούσε την αγάπη του στην ησυ­χία και τον έβ­γαζε από την ασκη­τική κρυ­ψώνα του. Έδινε παν­τού ει­ρήνη λέ­γον­τας: «ει­ρή­νευσε μέσα σου και πολ­λοί θα ει­ρη­νεύ­ουν γύρω σου». Σκόρ­πιζε σε όλους χαρά, χαι­ρε­τών­τας όποιον συ­ναν­τούσε με τον χαι­ρε­τι­σμό: «Χρι­στός ανέ­στη, χαρά μου!». Ένας άγιος γε­μά­τος κα­λω­σύνη, γλυ­κύ­τητα, αυ­θεν­τι­κό­τητα, υπερ­φυ­σικά χα­ρί­σματα, δύ­ναμη θε­ϊκή.

Αυ­τός ο Άγιος θα βρί­σκε­ται με τα τί­μια λεί­ψανά του κοντά μας για ένα μήνα. Το δώρο που μας κά­νουν οι Ρώ­σοι αδελ­φοί μας εί­ναι ανε­κτί­μητο. Εί­ναι η πρώτη φορά που το σώμα του βγαί­νει από τη Ρω­σία. Γι’ αυτό και θα τον συ­νο­δεύ­σει έως τη χώρα μας μια ολό­κληρη απο­στολή από 30 άτομα.

Αξί­ζει, αγα­πητά μου παι­διά, να γνω­ρί­σετε τη ζωή ενός τέ­τοιου μο­να­δι­κού προ­τύ­που. Γι’ αυτό και ζή­τησα από τους Θε­ο­λό­γους σας, με την άδεια των Δι­ευ­θυν­τών, να αφι­ε­ρώ­σουν μία ώρα μα­θή­μα­τος στο πρό­σωπό του. Αξί­ζει να πά­ρετε από τη χάρι και τη δύ­ναμή του. Γι’ αυτό και σας προ­σκαλώ όλους να βρείτε μία ευ­και­ρία να τον προ­σκυ­νή­σετε. Όσοι μπο­ρείτε, την Πα­ρα­σκευή 3 Οκτω­βρίου στις 6 το από­γευμα, να έλ­θετε στην υπο­δοχή του στον Ιερό Ναό τού Αγίου Τρύ­φωνα Παλ­λή­νης, θα ωφε­λη­θείτε αφάν­τα­στα. Όσοι πάλι δεν μπο­ρείτε εκείνη την ώρα, ελάτε στο Ναό, όποτε θέ­λετε, μέ­χρι το από­γευμα της Τε­τάρ­της 8 Οκτω­βρίου. Από την ώρα εκείνη μέ­χρι και την Κυ­ρι­ακή 2 Νο­εμ­βρίου, το Λεί­ψανό του θα βρί­σκε­ται στο Ναό τής Πα­να­γίας Σου­μελά, στο Με­νίδι.

Ο Θεός, παι­διά μου, ζει. Απορ­ρίψτε με όλη τη δύ­ναμή σας τους ψεύ­τι­κους θε­ούς, τις υπο­κρι­τι­κές θρη­σκείες, τα χω­ρίς αλή­θεια θρη­σκευ­τικά λό­για. Κι εμάς τους ίδι­ους, όταν δεν εί­μα­στε αυ­θεν­τι­κοί. Αγ­κα­λι­ά­στε όμως τον αλη­θινό Θεό. Εί­ναι κρίμα να πε­ρά­σουμε από αυτή τη ζωή χω­ρίς να Τον υπο­ψι­α­στούμε. Εί­ναι άδικο να φύ­γουμε από αυ­τόν τον κό­σμο χω­ρίς να αξι­ο­ποι­ή­σουμε τη δύ­ναμή Του. Η ζωή τού Ευ­αγ­γε­λίου, οι αξίες τής Πα­ρά­δο­σής μας, η γνή­σια χρι­στι­α­νική ζωή εί­ναι Τρά­πεζα με το υψη­λό­τερο επι­τό­κιο.

Η ευ­λο­γία τού Θεού να σας σκε­πά­ζει σε όλη σας τη ζωή και η χά­ρις Του να φω­τί­ζει τον νου και την καρ­διά σας.

Με όλη μου την αγάπη,

Ο Επί­σκο­πός σας

† Ο Με­σο­γαίας και Λαυ­ρε­ω­τι­κής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

esos.gr

22 Σεπτεμβρίου 2008

The LHC experiment

Επειδή η συνομοσιολογία και  η δεισιδαιμονία καλά κρατούν ανά την υφήλιο και πόσο μάλλον στο θεοκρατούμενο ακόμα ελλαδιστάν όπου οι παπάδες τάζουν ίαση με το λάδι από τα καντήλια της παναγίας τους και του χριστού τους, επειδή διάφορα ψώνια μίλησαν για μαύρες τρύπες που θα καταπιούν τον πλανήτη, επειδή κάποιοι ανέραστοι κλαίνε για πεταμένα δήθεν χρήματα…

Για όλους αυτούς τους λόγους αναρτώ εδώ τις (αυτονόητες)απαντήσεις σε… συνήθεις (βλακώδεις) ερωτήσεις που δημοσίευσε το BBC και αφορούν το μεγαλύτερο πείραμα που έγινε ποτέ.

 

Q&A: The LHC experiment

Professor Brian Cox is one of the LHC scientists at Cern. He answered some of your questions about the project and what it could find out.

Q: Why experiment at all?

Can you tell me why we are doing this experiment? I can understand that you are hoping to reveal the origins of mass by smashing tiny particles together but what advantages (besides increase in knowledge) do you expect to obtain from this? (Stephen)

A: Experiment is the basis of the scientific method, without which there would be no modern world as we know it.

The quest to understand the smallest building blocks of nature and the forces that hold them together arguably began with the ancient Greeks, but it was only when we began to conduct experiments that we discovered the electron (1897), quantum mechanics (triggered by precision observations of the light emitted by elements when heated), X-rays, the atomic nucleus, radioactive decay... the list is practically endless.

HAVE YOUR SAY I think it is disgraceful that huge sums of cash have been spent on this project Robert, Spain

Without these experimental discoveries, and the subsequent deepening of our understanding of the Universe, there would be no electronics, no silicon chips or transistors, no medical imaging technology, no nuclear power stations, no X-rays or chemotherapy treatments for cancer... again an almost endless list.

What this should teach us is two things. First, it is virtually impossible to deepen our understanding of Nature without experiments. Second, understanding Nature has never been a bad idea - indeed without the pioneers of the past century, our civilisation would be immeasurably poorer.

I do not know what the continuation of this long and illustrious quest will lead to, but I would be extremely surprised if a writer called upon to defend scientific enquiry at the turn of the 22nd Century does not point to the LHC as the foundation of a hundred new technologies, each considered essential to our quality of life. (BC)

Q: Existence of multi-dimensions

Will the Collider be able to prove to scientists that many other dimensions exist as well as ours? If so, then what will the implications be for our future, and could this be a good explanation for the many UFO sightings around the world. (Ian)

A: The LHC could indeed provide strong evidence for the existence of extra dimensions in our Universe. The fact that they are so hard to see (if they exist), however, means that our world interacts with them very weakly.

In fact, we theorise that if they do exist, the force of gravity is the only influence that can pass between them. This would prevent any material objects from crossing from one set of dimensions to another. So, no, UFO enthusiasts must look elsewhere. (BC)

Q: Understanding "dark matter"

Will the LHC help our understanding of dark matter (which seems to make up most of the Universe) and "dark energy" (which seems to be accelerating the expansion of the Universe)?

Are these phenomena "real" or just a result of our misinterpreting measurements of distance and mass for far away objects? (Russell)

A: Quite possibly, yes, certainly for the case of dark matter. One of the most popular interpretations of the evidence that points to the existence of dark matter is that there are new, as yet undiscovered heavy particles, in the Universe that interact with normal matter only via the weak nuclear force and gravity.

In particle physics, we have a family of theoretical candidates for such particles known as Supersymmetric particles. If these exist, then many theoretical physicists expect them to be made and discovered at the LHC. Dark energy is another mater, because we have very little theoretical understanding of this phenomenon at present.

It may just be that if we get some evidence of extra dimensions at the LHC, which may point the way to a deeper understanding of gravity (a "quantum theory of gravity" along the lines of string theory perhaps), then we may gain some insight into this fascinating discovery.

And yes, you are correct that these phenomena may be due to a mis-understanding of something - perhaps the theory of gravity itself at very large distance scales. I think the experimental evidence that something is missing in our understanding is very strong now, however, and it's not merely an experimental error. (BC)

Q: Multiple Big Bangs

What are the possibilities of multiple Big Bangs creating multiple parallel universes? (Jon)

A: If you're asking about the mini-big bangs at the LHC, then the chances are zero. It's a bit of a misnomer actually to call the collisions mini-Big Bangs - each one has the energy of a mosquito hitting you in the face on a summer's day, albeit confined to a very small space!

But - and this has little to do with the LHC directly - some of the current theories of the origin of our Universe suggest that in fact the Universe has been around for ever.

What we see as the Big Bang was simply something happening to our little piece of space-time 13.7 billion years ago. There could be multiple "sheets" of space-time (sometimes called "branes" floating around in an infinitely large multi-dimensional Universe, with everything we see being confined to just one).

When these sheets bump into each other, they become very hot and expand, so to anyone living on a sheet today it would look like their Universe began at the point of collision. (BC)

Q: Black holes and matter

If you are able to generate even small black holes, will they suck up matter? Do full-sized black holes draw in invisible matter also? You have an exciting project and I wish you a lot of luck in the operation of your new hardware. (Merlin)

A: It's just possible that we could create mini-black holes, although this would require at least that there are extra dimensions in our Universe, for which we have no evidence!

If, however, we did, then the little black holes would bear no relation at all to the black holes created when stars collapse. They would evaporate away very quickly via a process called Hawking radiation (unless we have no understanding at all of quantum theory).

Even if they don't, they would be so very tiny that matter would never get close enough to them to be sucked in! Big black holes do suck matter in, and should also emit Hawking radiation, although they emit it much more slowly and so live for a very long time (much more than the current age of the Universe). (BC)

Q: Applications to everyday life

In terms off what this could achieve for the humanity in the next 20-30 years, can this technology change our everyday lives within our lifetimes? Or do you see humanity waiting a little more patiently before our lives are transformed with wormholes and quantum computing? (Lawrence)

A: I wish I knew! Let me give one positive example from history. Quantum mechanics was developed to maturity as a theory during the 1920s and by 1947 we had the first transistor.

It is often said, I think with some justification, that it is extremely unlikely that transistors could have been developed without the quantum theory.

Perhaps we are on the verge of a similar leap when we deepen our understanding of the sub-atomic world once again at LHC - who knows! (BC)

Q: New forms of fuel?

Do you think that there is a chance of discovering a new fuel source or better ways to create/manage energy during this experiment? I imagine enormous amounts of energy coming out of it... (Dave)

A: No energy comes out of the LHC - we get out of every collision exactly what we put in. I think the best hope for LHC technology helping us with the energy crisis is that the cooling systems developed for LHC are now being transferred to the ITER fusion project in France.

And fusion certainly would be the answer to our energy problems if we can make it work on an industrial scale, which is the goal of ITER by around 2035. (BC)

Q: What if the Higgs boson particle is found?

I also understand that the purpose of the LHC is to find the elusive God particle. If this was found, what would be the implications for science as we know it, and what would the next steps be? (Darren)

A: The Higgs particle is one of our theoretical explanations for the origin of mass in the Universe. If found, therefore, we will understand what mass is!

This is the place where we are "stuck" at the moment in our theories, and answering this question will, we suspect, provide a door to a deeper understanding of the Universe.

If the Higgs theory is wrong, by the way, then we will see whatever it is that is responsible for generating mass - it doesn't HAVE to be a Higgs particle!

The implications are quite profound because this is the point at which our current best theory of reality, the Standard Model, breaks down.

We have been stuck here for several decades, so the LHC is guaranteed to be a giant leap forward whatever we find there. (BC)

Q: What if there is no Higgs boson?

What will it mean if the Higgs boson and other particles are not detected by the LHC? (Alex)

A: See above! It will be more exciting in many ways because it will mean that we have understood much less than we thought about Nature. (BC)

Q: Can bacteria survive?

Would it be possible to put various simple bacteria into the experiment to see if they survive. We are relatively certain that plant RNA probably evolved during the Big Bang.

Animal DNA on the other hand could not and possibly came from meteorites carrying bacteria from other worlds (Panspermia theory). It would put this idea to bed if it couldn't survive the Big Bang. (Mick)

A: It won't! At the temperatures we generate in the collisions at LHC, even protons and neutrons don't survive, never mind atoms and molecules. (BC)

Q: Safety Concerns

Cern have been confident in the prediction that there are no major risks associated with the LHC's operation. How robust is this prediction? In particular, how reliant is it upon unsupported theoretical assumptions? (Chris)

Okay, so how do we know this thing won't make planet Earth implode then? (Stephen)

A: Let me answer all of these at once.

The LHC has absolutely no chance of destroying anything bigger than a few protons, let alone the Earth. This is not based on theoretical assumptions.

It is, of course, essential that all scientific research at the frontiers of knowledge, from genetics to particle physics, is subjected to the most rigorous scrutiny to ensure that our voyages into the unknown do not result in unforeseen, perhaps dangerous outcomes.

Cern, and indeed all research establishments, do this routinely and to the satisfaction of their host governments. In the case of the LHC, a report in plain English is available here:

http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Safety-en.html

For the record, the LHC collides particles together at energies far below those naturally occurring in many places in the Universe, including the upper atmosphere of our planet every second of every day.

If the LHC can produce micro black holes, for example, then nature is doing it right now by smashing ultra-high energy cosmic ray particles into the Earth directly above our heads with no discernable consequences.

The overwhelmingly most likely explanation for our continued existence in the face of this potentially prolific production of black holes is that they aren't produced at all because there are either no extra dimensions in the Universe, or they aren't set up right for us to see them.

If black holes are being produced, then next on the list of explanations for our continued existence is the broad theoretical consensus that sub-atomic black holes should fizzle back into the Universe very quickly, billionths of a second after they are created in a little flash of particles via a process known as Hawking radiation.

In other words, they evaporate away very quickly indeed. This process, which is perhaps Steven Hawking's greatest contribution to theoretical physics, is on significantly firmer theoretical ground than the extra dimensions theories required to create the little black holes in the first place.

Even if Hawking is wrong, and therefore much of our understanding of modern physics is also wrong, the little black holes would be so tiny that they would rarely come close enough to a particle of matter in the Earth to eat it and grow.

And even if you don't buy any of this, then you can still relax in the knowledge that we have no evidence anywhere in the Universe of a little black hole eating anything - not just Earth but the Sun and planets and every star we can see in the sky, including the immensely dense neutron stars and white dwarfs, remnants of ancient Suns that populate the sky in their millions and which because of their density would make great black hole food.

So - the only theoretical bit is in the proposition that you can make little black holes in the first place. From then on, observation tells us that these things either (a) don't exist - the most likely explanation; or (b) exist, but do not eat neutron stars and are therefore harmless, probably because they evaporate away very quickly indeed!

I am in fact immensely irritated by the conspiracy theorists who spread this nonsense around and try to scare people. This non-story is symptomatic of a larger mistrust in science, particularly in the US, which includes intelligent design amongst other things.

The only serious issue is why so many people who don't have the time or inclination to discover for themselves why this stuff is total crap have to be exposed to the opinions of these half-wits. (BC)

BBC NEWS | UK | Q&A: The LHC experiment

21 Σεπτεμβρίου 2008

ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

                                                                    Του ΔΙΟΔΟΤΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε όλες τις –δίκαιες, ή άδικες- ταλαιπωρίες της χώρας, εμφανίστηκε και η γραφική εμμονή της «ελληνολατρείας». Δεν πρόκειται φυσικά για κάποια απόπειρα συνέχειας και επανενεργοποίησης του ρεύματος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ο οποίος, ως γνωστόν, αναχαιτίσθηκε από τις εγχώριες πανίσχυρες βυζαντινές δομές και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα η Νεοελλάδα να αποτελεί το τελευταίο βυζαντινό απολειφάδι και την τελευταία μεσαιωνική παραφωνία στον Δυτικό κόσμο.

Η «ελληνολατρεία» είναι μια βυζαντινού-μεσαιωνικού τύπου μυθοπλασία σαν κι αυτές που εμφανίζονταν εν αφθονία κατά την διάρκεια του μεσαίωνα. Δεν πρόκειται για υγιώς και φυσιολογικώς σχηματισμένη μυθολογική παράδοση αλλά, για ένα κράμα ιδεολογικών απλουστεύσεων σε δυϊστική βάση (καλοί Έλληνες-κακοί ανθέλληνες), στρατευμένης άγνοιας (όπως οι χριστιανοί), αυτοανακυκλούμενης φημολογίας, σωτηριολογικών μυθοπλασιών, ιστορικών παραχαράξεων κατά το δοκούν (όπως οι χριστιανοί αλλά, για «εθνωφελή», αυτή τη φορά, σκοπό), παραφιλολογίας και παραεπιστήμης (που παραπέμπουν στην μεσαιωνική αλχημεία), χυδαίας επιστημονικοφάνειας κλπ. Φυσικά, όπως συμβαίνει συνήθως με τέτοιες καταστάσεις που ευνοούν την πνευματική και ψυχική ποιμνιοποίηση, έτσι κι εδώ υπάρχουν αυτοί που κινούν τα νήματα και επωφελούνται παντοιοτρόπως.

Έτσι δίπλα στις μυθοπλασίες περί κούφιας γης, ουφοσωτήρων αργοναυτών κλπ. ήρθαν κάποιοι για να δώσουν στο πράγμα την φυσιολογική του κατάληξη δηλ. να το διαμορφώσουν σε θρησκεία (εκεί άλλωστε κατέληγαν και όλες οι αντίστοιχες υστερορωμαϊκές και μεσαιωνικές παράνοιες). Έτσι επιχειρείται να δημιουργηθεί μια νεοθρησκεία του «δωδεκαθέου» (όπως το αποκαλούν οι ίδιοι), η οποία υποτίθεται ότι θα δώσει το καίριο χτύπημα στους κάθε είδους ανθέλληνες, ή «ανθέλληνες». Μάλιστα οι εθνοσωτήρες αυτοί αξιολογούν τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό ως μερικώς μόνο επιτυχημένο ( επειδή δηλ. δεν έφερε την -χριστιανικού τύπου- Απόλυτη Σωτηρία που ονειρεύονται) ακριβώς επειδή παρέλειψε να πάρει θρησκευτική (εννοούν παγανιστική) διάσταση… Υπονοούν δηλ. ότι ο Κοραής, ή ο Ντιντερό, ή ο Βολταίρος ήσαν ελλιπώς καταρτισμένοι μπροστά τους (κατά τον ίδιο τρόπο που οι διανοητικά καθυστερημένοι χριστιανοί «πατέρες» θεωρούσαν πλανημένους τους «ειδωλολάτρες» φιλοσόφους). Οι ιδρυτές αυτής της νεοθρησκείας (στην πραγματικότητα διασπασμένοι, όπως ακριβώς οι χριστιανικές αιρέσεις) αγνοούν (;) επίμονα ότι, οι ιδεολογικές συγκρούσεις στον σύγχρονο δυτικό κόσμο δεν εκδηλώνονται πλέον με την μορφή θρησκευτικών συγκρούσεων, όπως στην Ρώμη και στον μεσαίωνα.

Ακάθεκτοι, σκηνοθετούν την παράσταση της σωτηριακής τους παρέμβασης στην νεοελληνική πραγματικότητα, επινοώντας, σκαρώνοντας, «επανευφερίσκοντας» και «επανανακαλύπτοντας» (οι εκφράσεις σε εισαγωγικά δικές τους) υποτιθέμενες αρχαιοελληνικές πρακτικές δήθεν ένδυσης, δήθεν θρησκευτικής λατρείας, δήθεν φιλοσοφικής φρασεολογίας κλπ. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται παρά για cargo cult αντιδράσεις που αναπτύσσουν πρωτόγονοι απέναντι σε έναν ανώτερο πολιτισμό: προσπαθούν (και μάλιστα αδέξια) να μιμηθούν τις επιφανειακές του πλευρές προκειμένου να επιτύχουν τα θεωρούμενα ως ευεργετικά του αποτελέσματα (αντιπροσωπευτικό παράδειγμα οι Παπούα της Μελανησίας απέναντι στους Αμερικανούς πεζοναύτες κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι έφτιαχναν ψευτοαεροδιαδρόμους για να προσκαλέσουν και αυτοί τα Σιδερένια Πουλιά των Θεών, που έφερναν θαυματουργά όπλα και κονσέρβες στους Αμερικανούς στρατιώτες…).

Η νεοθρησκεία που προσπαθούν να στήσουν, επιχειρείται να παρουσιαστεί ως το αντίπαλο δέος του χριστιανισμού. Και γι’ αυτό καταφεύγουν, παραπάνω από συχνά, σε αντιγραφή της χριστιανικής ορολογίας και πρακτικής. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα οι προσπάθειες «νεοδωδεκαθεϊστικού» man to man στις χριστιανικές γιορτές: ας πούμε δίπλα στα χριστιανικά χριστούγεννα κάποιοι επιχείρησαν να αντιπαραθέσουν μια «σκιώδη» γιορτή την οποία αποκαλούν «τριέσπερο» και την οποία παρουσιάζουν ως τα δήθεν αρχαιοελληνικά «χριστούγεννα» (να περιμένουμε κάτι ανάλογο και με άλλες χριστιανικές γιορτές π.χ. με το Πεσάχ;)…

Φυσικά καμία από αυτές τις γραφικότητες δεν θα ευδοκιμούσε αν δεν συντηρείτο από την ευπιστία των ποιμνίων, που σέρνονται πίσω από τους εν λόγω ιδρυτές νεοθρησκειών.

Ειδικά για την προαναφερθείσα υποτιθέμενη «αρχαιοελληνική» γιορτή, στην ιστοσελίδα του αυτοαποκαλούμενου «ύπατου» (κατά το «ορθόδοξου») «δωδεκαθεϊστικού» σωματείου, που την εισηγήθηκε και την προωθεί, πληροφορούμαστε ότι:

«Στη θέση των «Χριστουγέννων», οι πρόγονοί μας εόρταζαν το λεγόμενο «Τριέσπερον», μία εορτή η οποία γενικεύεται από τους ελληνιστικούς χρόνους κι εντεύθεν, προς τιμήν των πυρφόρων και ηλιακών θεοτήτων Ηρακλέους (ο οποίος κατά τον Κορνούτο ορίζεται ως «ο εν τοίς όλοις Λόγος καθ' όν η Φύσις ισχυρά και κραταιά εστί και απεριγένητος ούσα, μεταδοτικός ισχύος και τοίς κατά μέρος και αλκής υπάρχων») και Ηλίου. Το «Τριέσπερον» ξεκινούσε με το Χειμερινό Ηλιοστάσιο (τη νύκτα της 21ης προς την 22α του Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη δηλαδή νύκτα του έτους) και κορυφωνόταν με την αναγέννηση του φωτοδότη Ηλίου (τη νύκτα της 24ης προς 25η, όταν η ημέρα έχει ήδη μείνει «στάσιμη» επί 3 ημέρες μετά το Ηλιοστάσιο και αρχίζει πλέον να μεγαλώνει)

(από εδώ: http://www.ysee.gr/index.php?type=article&f=triespero)

Μια προσεκτική ανάγνωση ολόκληρου αυτού του επιστημονικοφανούς «μαργαριταριού» θα δείξει ότι δεν έχουν καμία βιβλιογραφική πηγή για την «γιορτή» που «επανεφευρίσκουν». Το βιβλίο που επικαλούνται πιο κάτω δεν γράφει τίποτα από αυτά που ισχυρίζονται πως γράφει. Η μόνη «βιβλιογραφική» «πηγή» που έχουν να παρουσιάσουν είναι η …Ελευθεροτυπία.

Σχετικά τώρα με το τί συμβαίνει (ή μάλλον με το τί ΔΕΝ συμβαίνει) πραγματικά με την υποτιθέμενη «αρχαιοελληνική» αυτή γιορτή, που διέφυγε όλων των κορυφαίων κλασικιστών αλλά, την «ανακάλυψε» κάποιος εθνοσωτήρας-terminator στην… Ελλάδα του «2008», μπορείτε να δείτε σε αυτή την περιεκτικότατη μίνι εργασία, ενός πραγματικού γνώστη, εδώ:

http://tropaion.blogspot.com/2006/12/triesperon-season-festive-that-was.html

Triesperon: Season Festive that was never a Festive
Last year at the same period of time I wrote my response on the association – and even in some cases mixture – of the so called Triesperon, Τριέσπερο(ν) and Helliou genethlion, Ηλίου Γενέθλιον, or Heliodesia. In this previous article I argued that there is no connection whatsoever in between these concepts. First because the Triesperon – if considered to be a festive – was only affiliated with Heracles – and divinities connected with Him – and, second, that Heliou Genelthion a) is the Roman Sol novus (Invictus) and b) correlates only in time with the Haloa (and the winter solstice festiveties of Poseidon). By having clarifying these differences, let know discuss the issue of Triesperon. Is Triesperon a season’s festive? And if not what is?
Initially I must state that for a year now I am seeking to spot a classical resource mentioning and / or even referring the Triesperon festive – in fact there is none and for that reason there is no academic work which discusses Triesperon. There is, therefore, my honest and strong view that the individuals who trust the existence of such festive are seriously mislead. I must, however, state that my intention is not to alter and / or attack any religious feeling and /or practice even if it is contemporary. My pure intention is to make clear the historical veracity for those of interest. The fact in which we must focus is that the term triesperon was existed in our original classical resources but not as a festivity. There is only appeared as an adjective which was applied to Heracles (tri-esperos, or tri-esperos leon in Lycophro, v.33 or referring to Heracles ‘who was begotten in triple night’ in Alciphro, 3.38, see also Suida, tau, 970) and used also by Lucian to name the dreams that occurred for three nights in succession (Somnium, 17 and Gallus, 12). According to the above, the term triesperon does not refer to Heracles, but, on the contrary, to an occurrence of mind and the unconsciousness based only to Lucian’s texts.Why Heracles was named as Triesperos? According the scholiast, Zeus treis hesperas eis mian metabalon sunekatheude tei Alkmenei (Scholia in Callimachus v.204). It is indeed the mythological incidence of the Heracles’ ‘styled’ by the union of Zeus and Alkmenei. There is therefore no connection with the winter solstice whatsoever.
Where we can find Heracles’ worship? The well-known demos of Cynosarges is extremely connected with Heracles. Heracles’ son, Antiochus, was the eponymous hero of the like-named Antiochid tribe (SEG III 115, 116 and 117). In honour of Heracles there was, in Cynosarges, the religious festive of Heracleia in which He received sacrifices as an Olympian god (Aristophanes, Frogs, 650, SEG 42.50, IG II2 1247, Demosthenes 19.86 and 125, and Suda, eta, 458). There is also a case of Heracles worship at Isthmia were Pausanias located the Gymnasium of Iolaos (9.23, i-ii), where games for Heracles and his sons and to Iolaos entitled Heracleia took place (Schol. n,4.20). Thus, the religious festivities related to Heracles were named after Him as Heracleia in Attica and elsewhere.
There is not evidence of when the Heracleia’s feast in Cynosagres was taking place, however, there is a tendency -and assumptions- to believe that Heracles was honored in Attica mainly throughout Metageitnion (July – August) not in November and December (during the winter solstice). On the contrary at the winter solstice, the Attica months of Poseideon (November – December) and Gamelion (December – January) we have a fair number of evidences that suggest that mainly throughout Attica, there were festivities and sacrifices in honour of Poseidon, Hera, and Apollo.
Conclusively we can point out that a) Triesperon as an ancient Greek festivity was never in existence, b) there is no connection in-between Heracles Triesperos and the Heliou genelthion (as explained here) and c) Heracles was not a deity honoured during the winter solstice.

Μάλιστα, η υποτιθέμενη αυτή «αρχαιοελληνική» γιορτή «διέφυγε» και του μνημειώδους λεξικού Λίντελ-Σκοττ, το οποίο αναφέρει απλώς τα εξής:

«τριέσπερος, -ον (εσπέρα): ο επί τρεις κατά συνέχειαν νύκτας, ο τριών νυκτών, όνειρος Λουκ. Ενύπν. 12 -ως  επίθ. του Ηρακλέους, ού η σύλληψις εγένετο εις τρεις κατά συνέχειαν νύκτας, Λυκόφρ. 33. η Ηρακλέους τριέσπερος Αλκίφρων σ. 356 (εν ταις αρχαίαις  εκδόσεσι) -Κατά Διόδ. τον Σικελ. 4.9,2: «τον γαρ Δία μισγόμενον Αλκμήνη τριπλασίαν την νύκτα ποιήσαι και τω πλήθει του προς την παιδιποιίαν αναλώθέντος χρόνου προσημήναι τήν υπερβολήν τής τού γεννηθησομένου ρώμης».

Το λεξικό δεν αναφέρει κάτι περί ομώνυμης εορτής.

Χριστιανική συνομωσία, συνομωσία των κορυφαίων κλασικιστών, ή ανεπαρκές λεξικό θα αναρωτιόταν ένας «υποψιασμένος» από συνομωσιολογίες, «δωδεκαθεϊστής»;

Και εντάξει, αν κάποιος θέλει να γιορτάζει τα ηλιοστάσια, ή ο,τιδήποτε του γουστάρει, είναι αναφαίρετο δικαίωμά του. Αλλά το να προσπαθεί να δώσει στην επιθυμία του αυτή, ιστορική, λαογραφική, ή άλλη εγκυρότητα, παρουσιάζοντάς τη σαν «αρχαιοελληνική» συνέχεια και κραδαίνοντας την «πατέντα» της «επανανακάλυψης» της «παράδοσης», το να προσπαθεί δηλ. να σκαρώσει μια νεοθρησκεία παραχαράσσοντας την ιστορική αλήθεια, δεν μας νομιμοποιεί να σκεφτούμε το ενδεχόμενο της απάτης;

Και μήπως τέτοιες «ευρεσιτεχνίες» πισωγυρίζουν ανεπανόρθωτα τήν υπόθεση τής αποβυζαντινοποίησης της χώρας;

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails