Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

27 Νοεμβρίου 2014

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

Γιώργος Ν. Οικονόμου

Δρ Φιλοσοφίας

oikonomouyorgos.blogspot.com

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Με την έλευση της γενικευμένης χρεοκοπίας έγινε πολύς λόγος για την ανάγκη μίας σημερινής «σεισάχθειας», κατά τα πρότυπα των μεταρρυθμίσεων του Αθηναίου νομοθέτη Σόλωνα, όταν στις αρχές του 6ου π.Χ. διαγράφηκαν τα χρέη και απαγορεύθηκε εφεξής η υποδούλωση των ανθρώπων ένεκα χρεών. Αυτό όμως που δεν συζητήθηκε ήταν το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου έγιναν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, καθώς επίσης το σύνολο των μεταρρυθμίσεων αυτών. Χωρίς αυτό το ευρύτερο πλαίσιο η «σεισάχθεια» μένει μετέωρη, όπως πολλά πράγματα στην Ελλάδα, ακόμη και η ίδια η χώρα.

Κατ’ αρχάς αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι πως ο Σόλων δεν εμφανίσθηκε από το πουθενά, αλλά τον ανέδειξε η είσοδος του κοινωνικού πλήθους στο πολιτικό προσκήνιο για πρώτη φορά στην ιστορία. Τα κατώτερα στρώματα εξεγέρθηκαν και απαίτησαν αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης, όπως περιγράφει συνοπτικώς ο Αριστοτέλης: «ενώ οι πολλοί ήταν υποδουλωμένοι στους ολίγους, εξεγέρθηκε ο δήμος κατά των ευγενών. Επειδή η σύγκρουση ήταν βίαιη και οι δύο παρατάξεις μάχονταν η μία με την άλλη για πολύ καιρό, εξέλεξαν από κοινού τον Σόλωνα ως μεσολαβητή και άρχοντα και του ανέθεσαν την οργάνωση της πολιτείας». Με άλλα λόγια, έγινε μία κοινωνική-πολιτική εξέγερση των κατωτέρων στρωμάτων κατά των ανώτερων και κατά του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου της αριστοκρατίας που είχε στην κατοχή της το σύνολο σχεδόν της καλλιεργούμενης γης, με αποτέλεσμα πολλοί Αθηναίοι να έχουν καταντήσει δούλοι ένεκα χρεών. Εξέλεξαν λοιπόν ανώτατο άρχοντα τον Σόλωνα το 594/3 ο οποίος προέβη σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, που άλλαξαν το κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο.

Πράγματι, εκτός από τη «σεισάχθεια», ο Σόλων αφαίρεσε αρμοδιότητες και εξουσίες από τον Άρειο Πάγο και τις παραχώρησε στα μεσαία και κατώτερα στρώματα. Ο Άρειος Πάγος ήταν ένα αριστοκρατικό συμβούλιο ευγενών-γαιοκτημόνων, ανώτατο κυρίαρχο όργανο που κατείχε και ασκούσε αποκλειστικώς κάθε είδους εξουσία. Ο Σόλων προέβη μεταξύ άλλων σε δύο καινοτόμους πολιτικές αλλαγές, οι οποίες εισήγαγαν το κοινωνικό πλήθος στην πολιτική εξουσία για πρώτη φορά στην ιστορία. Η μία ήταν η είσοδος των κατωτέρων στρωμάτων στην Εκκλησία του δήμου με δικαίωμα στην εκλογή των αρχόντων, οι οποίοι εν τούτοις εκλέγονται μόνο από τα ανώτερα στρώματα. Η άλλη αλλαγή ήταν το δικαίωμα των κατωτέρων στρωμάτων να συμμετέχουν στη δικαστική εξουσία, δηλαδή η ίδρυση για πρώτη φορά των δικαστηρίων των πολιτών.

Η δικαστική μεταρρύθμιση ήταν πολύ σημαντική και κατέστησε τη δικαστική εξουσία των πολιτών κυρίαρχη στην αθηναϊκή πολιτεία, αφού στη δικαιοδοσία της ενέπιπταν όλες οι κοινωνικές και πολιτικές υποθέσεις, με αποτέλεσμα η εξουσία δεν ήταν πλέον αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη. Αυτή η ιδέα της δικαστικής εξουσίας που ασκείται από πολίτες - και όχι από επαγγελματίες, όχι από κλειστό συντεχνιακό σώμα - αποτέλεσε την αδιαμφισβήτητη βάση και της δημοκρατικής πολιτείας από το 508 π.Χ (Κλεισθένης): όπως και οι άλλες εξουσίες - εκτελεστική, νομοθετική – έτσι και η δικαστική εκπορεύεται και ασκείται από τον δήμο. Τα βασικά στοιχεία λοιπόν της σολώνειας μεταρρύθμισης ήταν η εξέγερση του κοινωνικού πλήθους με επίμονη απαίτηση για ριζικές αλλαγές που είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή των κατωτέρων στρωμάτων στα πολιτικά τεκταινόμενα και κυρίως στη δικαστική εξουσία.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν γνώμονα και στις παρούσες δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Τηρουμένων των αναλογιών και σήμερα η ουσιαστική εξουσία και ο πλούτος ανήκουν σε μια «αριστοκρατία» του χρήματος (τράπεζες, επιχειρήσεις), των κομμάτων, του κοινοβουλίου, των δικαστών, της εκκλησίας και των ΜΜΕ, που οδήγησαν στο σημερινό γενικευμένο αδιέξοδο. Οι πολλοί ουδεμία ουσιαστική εξουσία ασκούν, αφού όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην τους και επί πλέον βρίσκονται σε δεινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση με μεγάλη ανεργία, φτώχεια, ανασφάλεια και χρέη. Είναι λοιπόν απαραίτητες ορισμένες ριζικές αλλαγές που θα αφαιρέσουν πλούτο και εξουσίες από τις κυρίαρχες εξουσιαστικές ελίτ και θα τα αποδώσουν στην κοινωνία.

Αναγκαία συνθήκη όμως είναι να υπάρξει κοινωνική εξέγερση και απαίτηση για θεσμικές αλλαγές με κύριο στόχο τη συμμετοχή της κοινωνίας σε αυτά που αποφασίζονται και νομοθετούνται ερήμην της, και έχουν δυστυχώς υποθηκεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Βασική αλλαγή λ.χ. είναι όχι μόνο η ανεξαρτητοποίηση της δικαστικής εξουσίας από την κυβερνητική, αλλά και η εκ βάθρων αναδιάρθρωσή της με συμμετοχή της κοινωνίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή προς τη δημοκρατία χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών στην εξουσία, άρα και στη δικαστική. Αυτό είναι το σημαντικό δίδαγμα τόσο από τον Σόλωνα όσο και από τον Κλεισθένη. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική σήμερα, διότι η υπάρχουσα δικαστική εξουσία έχει νομιμοποιήσει όλα τα αντικοινωνικά οικονομικά και πολιτικά μέτρα που ευνοούν σκανδαλωδώς τα ανώτερα στρώματα, ενώ ταυτοχρόνως καθιστούν τα κατώτερα υποτελή και υποταγμένα. Οι αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν αν η κοινωνία δεν αποτοξινωθεί από τον κομματισμό και τη νοοτροπία της ανάθεσης σε «αντιπροσώπους». Τα κόμματα και οι βουλευτές δεν έφεραν ποτέ ριζικές αλλαγές προς όφελος της κοινωνίας και της δημοκρατίας. Οι αλλαγές ήλθαν μόνο μετά από αυτόνομους αγώνες του κοινωνικού πλήθους.

Γιώργος Ν. Οικονόμου: ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

24 Νοεμβρίου 2014

τσι-πρα-πρα-πρα, τσι-πρα-πρα-πρα, τσιπρα, τσίπρα, τσι-πρα-πρα-πρα ΟΥ

 

Μια διαφορετική πτυχή των πιθανών πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα δίνει άρθρο του Economist και αφορά στις μελλοντικές σχέσεις κράτους και εκκλησίας, σε περίπτωση που το τιμόνι της διακυβέρνησης το πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είναι πιθανή, σε περίπτωση που δεν εκλεγεί νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως δείχνουν και οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, αν γίνει πρόωρη προσφυγή σε κάλπες, τότε είναι σοβαρό πλέον το ενδεχόμενο η Ελλάδα να αποκτήσει αριστερεή κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας; Θα υπάρξει ένα νέο κονκορδάτο (άλλως πως: συμφωνία ανάμεσα στα δύο μερη). Αν ακολουθηθεί η ακραία λύση του διαχωρισμού θα συμβούν τα εξής:

Πρώτον η ορθόδοξη θρησκεία θα πάψει να έχει το κατοχυρωμένο δικαίωμα να θεωρείται η «επικρατούσα θρησκεία» και στη συνέχεια ο τερματισμός της διάταξης που θέλει τους ιερείς και τους εργαζόμενους στις εκκλησίες να έχουν έμμισθη σχέση με το δημόσιο, καινούργια διευθέτηση γύρω από το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας, θα αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας των θρησκευτικών στα σχολεία, καθώς και η προσευχή πριν από την έναρξη των μαθημάτων και ο τερματισμός των φορολογικών απαλλαγών των θρησκευτικών ιδρυμάτων.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση στο αριστερό «ακροατήριο» ότι η επίσημη εκκλησία έχει αποκτήσει κομματικά χαρακτηριστικά και βλέπει με συμπάθεια την άκρα δεξιά. Μάλιστα άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα γύρω από το θέμα, αναφέρουν πως οι δεσμοί ανάμεσα σε κράτος και εκκλησία έχουν χαλαρώσει και μια αριστερή κυβέρνηση δεν θα ήθελε να διαχωρίσει κι άλλο τα πράγματα

Ήδη, με την συντηρητική κυβέρνηση Σαμαρά, ο αριθμός των ιερέων που χειροτονούνται, μειώνεται δραστικά για οικονομικούς λόγους, ενώ στα σχολεία με τόσα παιδιά μεταναστών, η ορθόδοξη θρησκεία έχει πάψει να είναι η μοναδική. Έτσι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε να προκαλέσει ολική ρήξη με την ηγεσία της εκκλησίας για πολλούς λόγους.

Πρώτον είναι δεδομένο πως η εκκλησία προσφέρει κοινωνικό έργο σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ενώ και η αλλαγή των σχέσεων προϋποθέτει αλλαγή του υπάρχοντος Συντάγματος, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο. Τέλος, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να δηλώνουν αριστεροί, ταυτόχρονα όμως δεν κρύβουν πως νιώθουν -και είναι- χριστιανοί.

Economist: Με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση θα υπάρξει νέα συμφωνία με την επίσημη εκκλησία -Τι θα αλλάξει | iefimerida.gr

 

Αθλιότητες του νεοελληνικού Αντισημιτισμού

 

του Αναγνώστη Λασκαράτου
Γράφω αυτό το σημείωμα κάτω από την επίδραση της πρόσφατης αιματηρής επίθεσης με μπαλτάδες σε συναγωγή της Ιερουσαλήμ, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον οκτώ τραυματίστηκαν. Η Χαμάς και ο ισλαμικός Τζιχάντ χαιρέτισαν την επίθεση και η πρώτη απηύθυνε έκκληση για τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Όμως ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε την επίθεση. Αναζητώ μάταια κάποια καταδίκη και από την ελληνική Αριστερά, έστω από οίκτο για τους δυο νεκρούς αφιονισμένους Παλαιστινίους Ασασίνους και για τους υπόλοιπους, μεταξύ τους και αθώους, που θα πέσουν στο φαύλο κύκλο των ισραηλινών αντίποινων. Δεν βρίσκω τίποτα. Φέτος το Μάη η Ελλάδα συνελήφθη να είναι η πιο αντισημιτική χώρα της Ευρώπης Ο ‘Συνασπισμός Ενάντια στη Συκοφαντία’ (‘Anti-Defamation League’-ADL) έδωσε στη δημοσιότητα την παγκόσμια έρευνά του για τον αντισημιτισμό και η Ελλάδα, με ένα 69% των πολιτών της να ενστερνίζεται αντισημιτικές απόψεις, βρέθηκε στην ίδια θέση με τη Σαουδική Αραβία, πιο αντισημιτική ακόμη και από το Ιράν (56%) με σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τη δεύτερη πιο αντισημιτική χώρα της Ευρώπης, τη Γαλλία των Λεπέν (37%). Αναζητώντας τις ρίζες αυτής της ντροπής, θα βρούμε το Βλάχο αγύρτη μάντη Κοσμά Αιτωλό, που διακινούσε κάθε λογής συκοφαντίες κατά των Εβραίων, αλλά και τη συνολική στάση της Ανατολικής Εκκλησίας με μακρά αντισημιτική παράδοση που χάνεται στα βάθη του Βυζαντίου με κάθε μορφής αντισημιτικές αθλιότητες εκκλησιαστικών πατέρων και αυτοκρατόρων. Δεν αρκούν κάποιες μεμονωμένες όσο και πολυδιαφημισμένες πράξεις ελάχιστων μητροπολιτών στη διάρκεια της Κατοχής (Ζακύνθου Χρυσόστομου Δημητρίου, ενός γερμανομαθούς, πρώην παλαιοημερολογίτη, που κράτησε εξαιρετικά γενναία και αποτελεσματική στάση, ισχυριζόμενος μάλιστα πως είχε συνομιλήσει με το Χίτλερ το 1924 στο Μόναχο, του αμφιλεγόμενου Αθηνών Δαμασκηνού, του φιλο-ΕΑΜίτη Χαλκίδος Γρηγορίου, ή του πολύ σκληρόκαρδου αντικομμουνιστή Δημητριάδος Ιωακείμ) για να συγκαλύψουν το τεράστιο πρόβλημα, όπως θα το εκθέσουμε παρακάτω με συντομία. Η κρατική Εκκλησία κουβαλάει το ασήκωτο βάρος της εξουσιαστικής αντισημιτικής της παράδοσης, του αντισημιτισμού των Αγίων της όπως οι Κύριλλος Αλεξανδρείας, Ι.Χρυσόστομος, Νίκων της Σπάρτης και των λειτουργικών της κειμένων (στις ΗΠΑ ο αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος τα εξευγένισε), της λείπουν ολότελα η αρετή της αυτοκριτικής και η τόλμη της αναθεώρησης. Για τον σημερινό αντισημιτισμό φέρνουν ευθύνη και μεμονωμένοι παράγοντες της Αριστεράς αλλά και η σχεδόν σύσσωμη, δογματικά μονομερής και άκριτη στράτευση της παράταξης στο πλευρό όλων αδιακρίτως των Παλαιστινίων, χωρίς σαφή και επίμονη καταδίκη της εγκληματικής μεσαιωνικής συμμορίας Χαμάς, μια στάση που νομίζω ότι οφείλεται και στο γεγονός πως βρίσκει ευήκοον ους στην ελληνική κοινωνία, η οποία, ειδικά για τους Παλαιστίνιους, παραμερίζει τη νοσηρή ισλαμοφοβία της χάριν του νοσηρότερου αντισημιτισμού της.

Α. Το ελληνικό πογκρόμ της Οδησσού (1821)
Η εκτέλεση του εγκάθετου της Υψηλής Πύλης πατριάρχη Γρηγορίου του Ε΄ με διαταγή του αφεντικού του και η ταφή του στην Οδησσό, δημιούργησε στην πόλη μια φήμη πως οι Εβραίοι είχαν ανάμιξη. Ρωμιοί ναυτικοί και πάροικοι, ακολουθούμενοι από ντόπιους Ορθόδοξους λεηλάτησαν εβραϊκά σπίτια, σταύλους και καταστήματα, δολοφονώντας 17 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 50. Αυτό ήταν και το πρώτο από τα πολλά πογκρόμ στη Ρωσία και συμπτωματικά το μεθεπόμενο (1871) πάλι ξεκίνησε εξ αιτίας (και πλησίον) του ναού των Γραικών στην ίδια πόλη. Οι Εβραίοι συκοφαντήθηκαν πως έκλεψαν ένα Σταυρό από το φράχτη του ναού. Ο Σταυρός βρέθηκε αργότερα μέσα στην εκκλησία αλλά στο μεταξύ το πογκρόμ είχε εξαπλωθεί σε όλη την πόλη και κράτησε τρεις μέρες. Πογκρόμ έγιναν στη Οδησσό και στα 1859, 1881, 1886 και 1905 (Herlihy Patricia. Odessa: A History, 1794-1914. Harvard Ukrainian Research Inst. Monographs Ser. Cambridge: Harvard UP, 1986).

Β. «Η σφαγή των Εβραίων στο Βραχώρι το 1821: Μια άγνωστη ιστορία η οποία έχει τεχνηέντως κρυφτεί από την επίσημη ιστορία ….Οι ευκατάστατοι Τούρκοι και οι αξιωματούχοι που ήταν η πλειοψηφία στην κοινότητα του Βραχωρίου, σώθηκαν φυγαδευόμενοι ανταλλάσσοντας τη ζωή τους, είτε με χρήματα είτε με την «αξία» του τίτλου τους. Πιθανότατα, μαζί τους να σώθηκαν και ελάχιστοι πλούσιοι Εβραίοι (κάποιοι αναφέρουν έναν). Οι υπόλοιποι, όλη η εβραϊκή κοινότητα και οι λίγοι φτωχοί Τούρκοι αιχμάλωτοι σφαγιάστηκαν ολωσδιόλου, από τις αιμοδιψείς εξαγριωμένες ομάδες των ‘νικητών’. ….Τους έσφαξαν όλους. Άνδρες, γυναίκες, γέρους, παιδιά. …. Ήταν η εποχή όπου οι Αρβανίτες έμποροι μπήκαν δυναμικά στο εμπόριο των παζαριών που έως τότε

Οπλοφόροι ετοιμάζονται για το κάψιμο του Ιούδα. Τζαφέραγα Αργολίδας (Ασίνη), Πάσχα 1972-φωτ. ‘Αργολικής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού’.

Οπλοφόροι ετοιμάζονται για το κάψιμο του Ιούδα. Τζαφέραγα Αργολίδας (Ασίνη), Πάσχα 1972-φωτ. ‘Αργολικής Αρχειακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού’.

ήταν ένας χώρος Εβραϊκός. Οι Εβραίοι είχαν την αποκλειστικότητα στη διοργάνωση των παζαριών, πατροπαράδοτα ως οι πρωτοπόροι έμποροι της περιοχής. ….Ο μοναδικός τρόπος για τους Ηπειρώτες εμπόρους να το πετύχουν αυτό ήταν να δημιουργήσουν τα δικά τους χριστιανικά παζάρια, αφού η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν χριστιανοί. Έτσι, η προπαγάνδα (την οποία ουσιαστικά στήριξε ο Κοσμάς ο Αιτωλός) ενάντια στους Εβραίους, πήρε θρησκευτικό χαρακτήρα οπότε και τον ανάλογο φανατισμό. Μέσα σε έναν σχεδόν αιώνα (1750-1820) καλλιεργήθηκε η προκατάληψη και η δαιμονολογία, που οδήγησε σε σφαγές σαν αυτή του Βραχωρίου. Οι Αρβανίτες έμποροι χρηματοδότησαν τον Κοσμά και γύρω από τα κηρύγματά του έστησαν σιγά-σιγά τα χριστιανικά παζάρια ημέρα Σάββατο που ήταν και η αιχμή της αντιεβραϊκής προπαγάνδας (τα εβραϊκά παζάρια γίνονταν μόνο Κυριακή). Ο Κοσμάς για να κατορθώσει να μετατρέψει την ημέρα των παζαριών από Κυριακή σε Σάββατο, άρθρωσε τον πλέον καταγγελτικό και υβριστικό αντιεβραϊκό λόγο. Στο Βραχώρι έμεινε και κήρυξε από το 1759 έως το 1762. Έφυγε και ξαναγύρισε το 1775 όπου έφτιαξε ένα από τα δυσδιάκριτων ρόλων σχολεία του. ‘Σφάζει ο Εβραίος εν πρόβατον και το μισό το εμπροσθινόν το κρατεί δια λόγου του και το πισινό το μουτζώνει και το πωλεί στους χριστιανούς για να τους μαγαρίσει…Πώς το βαστά η καρδιά σας να αγοράζετε από Εβραίους πραμάτειες; Και τα άσπρα ύστερα να τα ξοδεύουν δια να σύρουν κανένα χριστιανόπουλον να το σφάξουν να πάρουν το αίμα του και με κείνο να κοινωνούν; Λοιπόν χριστιανοί μου μην αγοράζετε τίποτε απ’ αυτούς’. …Ο μαθητής του Κοσμά Σάπφειρος Χριστοδουλίδης αναφέρει: ‘.. Ο ιερός Κοσμάς επήγεν πάλιν εις τα Ιωάννινα, και πρώτον μεν εκατάπεισε τους χριστιανούς να μεταβάλουν το κοινόν παζάρι από την Κυριακήν εις το Σάββατον, το οποίον τους επροξένησε (στους Εβραίους) μεγίστην φθοράν’.

Γ. Ρόδος, Μάρτης του 1840: Διωγμός των Εβραίων του νησιού. Κατηγορούνται χωρίς αποδείξεις για συκοφαντία αίματος. Ξεκινάει πογκρόμ σε βάρος τους, μέχρι που το παιδί που υποτίθεται ότι είχε δολοφονηθεί το Φλεβάρη, βρέθηκε ζωντανό στη Σύρο. Στην ουσία πρόκειται για συνέχεια του πογκρόμ της Δαμασκού, που προηγήθηκε την ίδια χρονιά. Η Οθωμανική εξουσία, σπάζοντας την παραδοσιακή της απόσταση από αυτού του τύπου τις συκοφαντίες, παρασύρθηκε από τον ελληνορθόδοξο όχλο που διψούσε για αίμα και υπέβαλε σε βασανιστήρια πολλούς Εβραίους, που εξαναγκάστηκαν έτσι σε ψεύτικες ομολογίες. Η εβραϊκή συνοικία απομονώθηκε και υπέστη τα πάνδεινα για 12 ημέρες. Τον Ιούλιο η αθωότητα των Εβραίων είχε αποδειχθεί. Το Νοέμβρη ο Σουλτάνος εξέδωσε φιρμάνι παραδοχής του λάθους (Poliakov Leon. The History of Anti-Semitism. Volume I: From the Time of Christ to the Court Jews. transl. by Richard Howard. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 2003).

Δ. Αθήνα 1849: Η υπόθεση Πατσίφικο…. «.. ‘Από τη Μεγάλη Τετάρτη», γράφει ο Βρατσάνος, «ο γενναίος λαός της πρωτευούσης ήρχισε να εκδηλώνει τη φιλοπόλεμη ψυχή του! Μπαμ! Μπουμ!… Ο υπουργός των Εκκλησιαστικών κάλεσε στο γραφείο του τον Μητροπολίτη και όλους τους παπάδες και τους έδωσε κι αυτός αυστηρές διαταγές  να συστήσουν στους ενορίτες τους να μην πυροβολούν. … ένα από τα πασχαλινά έθιμα που τελούνταν στην Αθήνα ήταν το «κάψιμο του Ιούδα». … Λεφούσι ξεκίνησαν οι πιστοί για την ‘Αγάπη’. Η εκκλησία των Ταξιαρχών  γέμισε. Η πλατεία της ολόγυρα μαύριζε. ..Το οργισμένο πλήθος .. κατευθύνθηκε στο σπίτι του Πατσίφικο. Αυτός μπροστά στον κίνδυνο να λιντσαριστεί από τον όχλο μαζί με τις δυο κόρες του κατέφυγε στη σοφίτα του σπιτιού του και κλειδαμπαρώθηκε. Οι επιδρομείς ό,τι έβρισκαν το κατέστρεφαν. Από τα παράθυρα πετούσαν στο δρόμο στρώματα, ρούχα και έπιπλα. Λίγο πριν σπάσουν την πόρτα της σοφίτας, έφθασε πολυάριθμη στρατιωτική δύναμη και έσωσε τον Πατσίφικο και τις θυγατέρες του. Τότε τα πλήθη ξεχύθηκαν στα σοκάκια ..που ήταν η συνοικία των Εβραίων… ο ναύαρχος Πάρκερ, .. εφάρμοσε γενικό αποκλεισμό του εμπορικού ναυτικού της Ελλάδας, επιτείνοντας τα πιεστικά μέτρα που είχαν για λίγες μέρες αρθεί…».

Ε. 1891: Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Λευκάδα. Η δολοφονημένη από άγνωστους Κερκυραία Εβραιοπούλα Ρουμπίνα Σάρντα, παρουσιάζεται ως Χριστιανή που οι Οβριοί της ήπιαν το αίμα. Πογκρόμ, λεηλασίες, ξυλοδαρμοί. Πενήντα νεκροί δεκάδες τραυματίες. Φυγή Εβραίων στο εξωτερικό. Διεθνής συγκίνηση-Διπλωματικό επεισόδιο με τη Μ.Βρετανία. Έκτροπα και στη Ζάκυνθο τη Μ.Παρασκευή με 5 νεκρούς, λεηλασίες, βανδαλισμούς και αυτοεξορίες. Περιορισμός των Εβραίων της Λευκάδας στο φρούριο για προστασία.

Στ΄. 1931, Θεσσαλονίκη  Το πογκρόμ του  Κάμπελ
«…
Το επόμενο βράδυ στις 29 Ιουνίου περιπου 2000-3000 Έλληνες επιτίθενται στην εβραϊκη γειτονιά Κάμπελ όπου ζούσανε 220 εβραϊκές οικογένειες. Μέσα σε μια ώρα έντεκα εβραϊκά σπίτια , το εβραϊκό σχολείο, το εβραϊκό φαρμακείο, το σπίτι του ραβίνου και η συναγωγή καταστρέφονται από τους «αγανακτισμένους» έλληνες. Ταυτόχρονα το ίδιο βράδυ άλλοι έλληνες επιτίθενται στην εβραϊκή συνοικία 151 στην Κάτω Τούμπα και στην εβραϊκή συναγωγή στη Χαριλάου….».

Ζ΄. Κέρκυρα, Ναζιστική Κατοχή. «Η αλήθεια γιά το Κερκυραϊκό ολοκαύτωμα»-Βασίλης Άνθης (από το βιβλίο του «Ενα ταξίδι μια ζωή»): Όπου ο μητροπολίτης Κέρκυρας Μεθόδιος διαμαρτύρεται εγγράφως στο Νομάρχη γιατί δεν πήρε ο κλήρος ιερό μερίδιο από τη λαφυραγωγία σε βάρος των εβραϊκών εμπορικών καταστημάτων και αποθηκών του νησιού.

Η΄. «Το παρελθόν είναι μια ξένη χώρα: Εβραϊκοί τάφοι στο Πανόραμα» (Mayor Rishon, 4.7.2013-thess.gr): Όπου εκκλησίες, σπίτια, ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη επωφελούνται από τη ναζιστική Κατοχή, συλούν τα εβραϊκά μνήματα και λεηλατούν μάρμαρα και επιγραφές.

Ελευθεροτυπία, (29. 10. 2009). ΡΕΝΑ ΜΟΛΧΟ: ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ «Ένοχη σιωπή για την εξόντωση των Εβραίων» (ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ)
Ιστορικός, συγγραφέας, καθηγήτρια στο Πάντειο, διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών, η Ρένα Μόλχο επιχειρεί, να φωτίσει μια μάλλον σκοτεινή πτυχή της Ιστορίας της Ελλάδας και της γενέθλιας πόλης της, της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής…. Το ποσοστό της απώλειας των Εβραίων αλλά και η διαχείριση αυτού του θέματος είναι, κατά την άποψή μου, ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας. Υπό την έννοια ότι αν σώθηκε μόνο το 13% των Εβραίων, δηλαδή αν έχουμε ποσοστό απώλειας 87% στην Ελλάδα, αυτό είναι αρνητικό ως προς τη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας, αυτών που μπορούσαν να βοηθήσουν και δεν το έκαναν. Στη Θεσσαλονίκη το νούμερο απώλειας των Εβραίων είναι 96%, που είναι 4 μονάδες υψηλότερο και από το Βερολίνο! Δηλαδή μέσα στη «φωλιά του λύκου» ήταν μικρότερο το ποσοστό απώλειας απ” ό,τι εδώ….

Θεωρείτε ότι υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα;
«Βεβαίως και υπάρχει. Εντονότατος!».
Και πού οφείλεται;
«Κατ” αρχήν στο ότι η Ελλάδα δεν είναι ακόμη κοσμικό κράτος. Κανείς δεν τολμά ν” αγγίξει τον θεσμό της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αναμεμιγμένος στην κρατική πολιτική.…»

Επίλογος:
ΣΥΜΠΟΣΙΟ…ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ, 17-18/1/2014 «Εκκλησία και αντισημιτισμός στον 20ο αι. Ομιλητής: Ζουμπουλάκης Σταύρος: «Η εισήγηση θα τεκμηριώσει με συντομία τον Ορθόδοξο εκκλησιαστικό αντισημιτισμό του εικοστού αιώνα, παίρνοντας ως αφετηρία την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία (1933). Θα παρουσιάσει κατόπιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, κυρίως όμως θα προσπαθήσει να εξηγήσει την επιμονή του και μετά τη γενοκτονία των Εβραίων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για ποιους λόγους η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτό που έκαναν μεταπολεμικά η Καθολική και οι προτεσταντικές Εκκλησίες σχετικά με τον αντισημιτισμό; Πού οφείλεται η διάρκεια μέχρι σήμερα του Ορθόδοξου αντισημιτισμού;».

Διευκρίνιση:
Τις υβριστικές αντισημιτικές δηλώσεις του μητροπολίτη Χρήστου Μεντζελόπουλου και διαφόρων άλλων κληρικών (Θανάση Λενή του Αιγίου κλπ), τη διακίνηση των πλαστών «Πρωτόκολλων των Σοφών της Σιών» από απατεώνες Ρωμιούς ρασοφόρους και Νεοναζί, τις αντισημιτικές γελοιότητες του ευσεβή πατριώτη υπόδικου Καρατζαφέρη, κλπ θεωρώ ως εμπίπτουσες στην αρμοδιότητα της Ψυχιατρικής ή των γελοιογράφων και απόλυτα ανάξιες οποιασδήποτε μνείας.

Αθλιότητες του νεοελληνικού Αντισημιτισμού | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

21 Νοεμβρίου 2014

ο φασισμός του πλούτου 2

 

Αν εξαιρέσεις τη στενοχώρια μας και τις ζημιές, οι επιθέσεις στην ATHENS VOICE ίσως έχουν και μια χρησιμότητα. Γιατί είναι αποκαλυπτικές. Ποιοι μπορεί να στοχοποιούν μια εφημερίδα πόλης η οποία, επιπλέον, ξεκινάει κάθε βδομάδα με μένα να επαναλαμβάνω μονότονα, σε όλες τις παραλλαγές, την ίδια ακριβώς φράση, «το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να διασώσει ό,τι μπορεί από το οικονομικό μοντέλο της χρεοκοπίας φορτώνοντας την κρίση στα ασθενέστερα στρώματα»; Πάντως όχι τα θύματα της κρίσης.

Το σύστημα εξουσίας που χρεοκόπησε το 2009, είχε δείξει από την αρχή τις διαθέσεις του. Το 2010 δεν είχε συμβεί τίποτα απ’ όσα έγιναν μετά, ούτε 100δες χιλιάδες επιχειρήσεις είχαν κλείσει, ούτε 1 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν μείνει άνεργοι. Μιλούσαμε για κάποιες μειώσεις μισθών 10%, για κατάργηση του «επιδόματος έγκαιρης προσέλευσης», για πλαφόν αυξήσεων στις συντάξεις των 2.000 ευρώ. Κι όμως οι συγκρούσεις ήταν απίστευτα βίαιες. 3 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στη Μαρφίν. Για τι πράγματα μιλούσαμε τότε; Για ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που το παρομοίαζαν με αυτό της Ανατολικής Γερμανίας το ’89 και υπολόγιζαν τα έσοδά του στα 50 δις. Και για κλείσιμο ή συγχώνευση των εκατοντάδων ή χιλιάδων άχρηστων φορέων, υπηρεσιών, νομικών προσώπων του Δημοσίου που διόγκωναν την κρατική γραφειοκρατία και εκτίνασσαν το κόστος της στο τριπλάσιο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτος αρμόδιος ήταν ο τότε αντιπρόεδρος Πάγκαλος, μετά άλλος, μετά έγιναν μερικές συγχωνεύσεις κοροϊδία όπου υπό ένα νέο όνομα οι παλιοί φορείς διατηρούσαν τη λειτουργία τους όπως ήταν, μετά έγιναν κι άλλοι «αγώνες», μετά ξεχάστηκαν. Γλίτωσε η κρατική γραφειοκρατία, μειώθηκαν οι κοινωνικές δαπάνες. Το ταμείο για τις αποκρατικοποιήσεις άλλαξε 7 διοικήσεις, ένας ένας σήκωνε τα χέρια, ζήτημα είναι αν μαζέψαμε 1-2 δις, γιατί οι διαγωνισμοί αργούν να «ωριμάσουν», γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, γιατί κηρύσσονται άγονοι, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον έτσι που συντάσσονται για να μην υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί η Δικαιοσύνη τούς γυρίζει πίσω, γιατί γίνονται «αγώνες».

Αυτά δεν έγιναν 5 χρόνια. Τι έγινε; Χρωστάς άλλα 70 δις φόρους στο κράτος και τα ταμεία. Το Σύστημα ήξερε πολύ καλά γιατί έδωσε αυτές τις μάχες με τόση ένταση. Το ελληνικό κράτος έχει τεράστια ακίνητη περιουσία. Εμπορική ακίνητη περιουσία, όχι δάση και παραλίες που λέει η προπαγάνδα. Αυτή την περιουσία εμπορεύεται η κομματική και κρατική γραφειοκρατία για λογαριασμό της. Χωρίς τα έσοδα να πηγαίνουν στο δημόσιο, δηλαδή στο λαό, αλλά στις τσέπες των λειτουργών του. Κτηματολόγιο 20 χρόνια δεν μπορεί να γίνει, η Google χαρτογραφεί και τη γλάστρα που έχεις στο μπαλκόνι. Άλλα 700.000 αυθαίρετα ετοιμάζονται να νομιμοποιηθούν. Το Ταμείο στα πρώτα 80.000 εμπορικά ακίνητα που μπόρεσε να βρει, διαπίστωσε ότι τα 30.000, τα καλύτερα, τα φιλέτα, είναι καταπατημένα. Παραδόξως κανείς απ’ όσους φώναζαν «όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας» δεν συγκινήθηκε. Γιατί είναι το δικό τους ξεπούλημα. Δίνουν «αγώνες» για να μην αξιοποιηθεί τίποτα, ανακαλύπτουν σπάνιες κουτσές μπεκάτσες παντού, ηρωικά αποτρέπουν κάθε επένδυση. Και ιδιωτικοποιούν τη δημόσια περιουσία μεταξύ τους, με τους πελάτες-ψηφοφόρους τους.

Αν ανοίξεις μια οποιαδήποτε εφημερίδα στις οικονομικές σελίδες, θα δεις ότι οι 3-4 μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις έχουν αξία μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες 200 του χρηματιστηρίου. Τα κόμματα τις διοικούν με διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους τους πρώην βουλευτές τους, Δ.Σ. διορίζονται τα στελέχη τους, οι συνδικαλιστές, δηλαδή πάλι τα κόμματα, παίρνουν μέρισμα ως μέτοχοι με μορφή ενίσχυσης από τον εργοδότη-κράτος και οι κομματικοί στρατοί διορίζονται ως υπάλληλοι έτσι ώστε μια ελληνική κρατική επιχείρηση να έχει 4πλάσιο προσωπικό από μια αντίστοιχη ισπανική ή πορτογαλική. Το θέμα δεν είναι μόνο ότι χρεοκοπούν και με τους φόρους τούς πληρώνει ο ελληνικός λαός. Είναι ότι και καμία επένδυση δεν μπορεί να γίνει σ’ αυτό το περιβάλλον. Ενέργεια, πετρέλαια, φυσικό αέριο, ναυπηγεία, μέσα ενημέρωσης, μεταφορές, λιμάνια, αεροδρόμια, χημικές βιομηχανίες, μεταλλευτικές, επικοινωνίες, τρόφιμα, ξενοδοχεία, πού να επενδύσει κανείς στα σουβλατζίδικα; Σ’ αυτό το περιβάλλον, οι μόνοι που μπορούν να κάνουν παιχνίδι είναι μερικές δεκάδες ολιγάρχες που συναλλάσσονται και διαπλέκονται με την κομματική εξουσία, προμηθευτές του δημοσίου στην ουσία, οι μισοί μέσα ή προσωρινά έξω από τον Κορυδαλλό, αλλά βεβαίως με άφθονα μέσα ενημέρωσης ανενόχλητοι στην κατοχή τους. Οι πιο χρεοκοπημένοι απ’ αυτούς δίνουν μάχες για το Κόμμα της Δραχμής, οι υπόλοιποι, εχθρικοί σε κάθε ανταγωνισμό και επιχειρηματικότητα, αγκαλιάζουν τον Σύριζα τελευταία, γιατί αυτός υπόσχεται ακόμα μεγαλύτερο κράτος-τροφοδότη.

Πού ξέρεις, μπορεί οι φαρμακευτικές δαπάνες να ξαναγίνουν σαν της Αγγλίας των 65 εκατομμυρίων, όπως το 2009.

Το πρόβλημα, αν σταμάταγε εδώ, καλά θα ήταν. Όμως αυτό το θαυμάσιο σύστημα της μεταπολίτευσης, που το βρίζουν τώρα «χούντα που δεν τελείωσε το ’73» οι θαυμαστές της Δημοκρατίας του Σαλό και της Βορείου Κορέας, ήταν στ’ αλήθεια πολύ δημοκρατικό. Τα δανεικά δεν τα ’φαγε μόνο του. Εξασφάλισε την κοινωνική πλειοψηφία μοιράζοντας προνόμια και προσόδους σε πολλές επαγγελματικές ομάδες. Φοροαπαλλαγές, έκλεινε τα μάτια στη φοροδιαφυγή, διόριζε 100δες χιλιάδες σε μη παραγωγικές θέσεις, μοίραζε συντάξεις με 15 χρόνια ένσημα, αναπηρικά επιδόματα σε υγιείς, εξασφάλιζε για κάποιους κρατικά οριζόμενο κέδρος 35%, απέκλειε άλλους από τη δουλειά για να μην υπάρχει ανταγωνισμός, έβαζε 500 φόρους υπέρ τρίτων, έκανε προσλήψεις παράτυπες ή με πλαστά πτυχία και ούτω καθ’ εξής. 30 χρόνια, 500 δις. Δανεικά, πακέτα Ντελόρ, ΚΠΣ, ΕΣΠΑ. Μια χαρά.

Κρατικοδίαιτος καπιταλισμός, πελατειακό κράτος, παρασιτισμός, η εποποιία του ελληνικού ληστρικού μικροκαπιταλισμού. Βασισμένη μόνο στα δανεικά. Χωρίς τα δανεικά χρεοκοπεί σε μια μέρα. Αν κοιτάξεις πίσω αυτά τα 5 χρόνια, θα δεις ότι όλοι οι αγώνες είναι για να διατηρηθούν οι δομές αυτού του καθεστώτος. Η προπαγάνδα τους λέει ότι οι «αγώνες» είναι καλό πράγμα. Οι απεργίες, οι διαδηλώσεις, οι συγκρούσεις, είναι καλό πράγμα. Έτσι, από μόνο του. Δεν είναι. Οι «αγώνες» για τη διατήρηση του παρασιτισμού είναι αντιδραστικοί, είναι αγώνες για τη διατήρηση ενός άδικου, αντιπαραγωγικού και εντέλει χρεοκοπημένου μοντέλου. Για κάθε αγώνα ή «αγώνα», η πρώτη ερώτηση πάντα είναι υπέρ ποίου. Ποιος πληρώνει με τα λουκέτα και την ανεργία αυτό που υπερασπίζεσαι εσύ;

Πριν λίγες μέρες κάποιοι έκαψαν την ATHENS VOICE για το άνοιγμα των μαγαζιών τις Κυριακές. Μα δεν χρειάζεται να είσαι αναρχικός τρομοκράτης για να το λες αυτό. Τα ίδια λένε και οι σεβάσμιοι μητροπολίτες μας, τα ίδια λένε και τα νεοδημοκρατικά προεδρεία των εμπορικών επιμελητηρίων της χώρας. Οι επίσης δεξιοί πρόεδροι των ταξιτζήδων, των γιατρών, των φαρμακοποιών, μιλάνε όπως το ΚΚΕ. Καταγγέλλουν το «ξένο κεφάλαιο» που θα φέρει εγγλέζικα ταξί και ισραηλινά φαρμακεία στις πόλεις μας. Οι συνδικαλιστές του Πασόκ είναι ήδη Σύριζα και ο Σύριζα υποστηρίζει τις προσλήψεις του Παυλόπουλου. Σ’ αυτή τη χώρα η Χρυσή Αυγή ζητάει την «εθνικοποίηση της ΔΕΗ» και ο Σύριζα δίνει μάχες για τη «διάσωση της Πολεμικής Βιομηχανίας». Και τα «παιδιά» φωνάζουν Δεν-Θα-Περάσει. Είναι δυνατόν οι νέοι να κληρονομούν ένα χρεοκοπημένο, άθλιο καθεστώς και να φωνάζουν «δεν θα περάσει»; Όχι να περάσει, να τα πάρει και να τα σηκώσει όλα, θα ’πρεπε να λένε. Αλλά δεν είναι νέοι, δεν είναι μαθητές, δεν είναι φοιτητές. Μέλη κομματικών νεολαιών είναι. Μια κοινωνία ολόκληρη δεν θέλει να «περάσει» τίποτα. Ω, τι θαυμάσια κοινωνική συναίνεση, τι υπέροχη εθνική ομοψυχία.

«Και δε μου λες, ρε πατέρα, όλοι αριστεροί είναι σ’ αυτό τον τόπο;» (Μ. Μοδινός, Τελευταία έξοδος Στυμφαλία, Εστία). Τίποτα δεν είναι. Ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε σοσιαλιστές, ούτε αναρχικοί, ούτε πατριώτες, ούτε χριστιανοί, τίποτα δεν είναι οι έρημοι, υπερασπίζονται το μόνο σύστημα που ξέρουν, είναι οι εκπρόσωποι του κρατικοδίαιτου καπιταλισμού και απλώς υιοθετούν την πιο κοντινή ρητορική της ιστορίας, αυτή του κρατικού καπιταλισμού των χρεοκοπημένων σοβιετικών καθεστώτων. Όπως εκείνοι, την ώρα που οι υπήκοοί τους έκαναν ουρές για μια κουταλιά καφέ, αυτοί κατηγορούσαν το δυτικό καπιταλισμό, έτσι και οι δικοί μας είναι «αντισυστημικοί» που κατηγορούν το σύστημα των «άλλων», της Ευρώπης, όχι το δικό τους.

Η επανάσταση των βολεμένων δεν έχει τύχη. Αν αυτό το σύστημα το ξεχασμένο στο 1970 ήταν ήδη παρωχημένο, τώρα με την τροπή που πήρε ο κόσμος με τη Νέα Οικονομία, είναι προϊστορικό. Το ελληνικό σύστημα εξουσίας δεν δείχνει να το αντιλαμβάνεται, αλλάζει κομματικές ταμπέλες και προσπαθεί να επιβιώσει με ψέματα. Όσο δυσκολεύεται, ακριβώς επειδή στριμώχνεται, γίνεται και πιο βίαιο και επικίνδυνο. Θα έπρεπε να είχε ήδη αντιληφθεί τις καταστάσεις και να προσπαθούσε για τη δική του ελληνική περεστρόικα. Δεν το κάνει, προτιμά τον τρόπο του ζεύγους Τσαουσέσκου. Ελπίζω να θυμούνται πώς τελείωσε εκείνη η ιστορία.

the paper - Edito 505 | www.athensvoice.gr

20 Νοεμβρίου 2014

Ο 666 του ΣΥΡΙΖΑ

εγώ πάντως σπάω μεγάλη πλάκα με τους συριζαίους…!!!

Τι είναι αυτό που πρότεινε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θ. Φορτσάκης και έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ και κάποιους φοιτητικούς συλλόγους της Αριστεράς; Να ψηφίζουν όλοι οι φοιτητές - ηλεκτρονικά- για το αν επιθυμούν καταλήψεις και αποχές από τα μαθήματα.

Ο προφανής στόχος του πρύτανη είναι να δώσει φωνή στην σιωπηρή πλειοψηφία των φοιτητών που δεν παίρνουν μέρος στις συνελεύσεις -γιατί αποφεύγουν τους τσακωμούς και τις  αντιπαραθέσεις -με αποτέλεσμα οι αποφάσεις  να λαμβάνονται από κάποιες δυναμικές μειοψηφίες .

Ουσιαστικά, ο κ. Φορτσάκης βασίζεται στις νέες τεχνολογίες για να προτείνει αυτό που κάθε αριστερός ονειρεύεται : την λήψη αποφάσεων με την συμμετοχή όλων -την άμεση δημοκρατία.

Κι όμως το μεγαλύτερο- αυτή τη στιγμή -αριστερό κόμμα της χώρας , όχι μόνο διαφωνεί με την πρόταση της άμεσης δημοκρατίας αλλά φτάνει να χαρακτηρίζει σε χθεσινή ανακοίνωσή του την ηλεκτρονική ψηφοφορία "τεχνοφασισμό" . Εκφράζει  μάλιστα την ανησυχία του για  το ενδεχόμενο  κατάργησης των φοιτητικών συλλόγων και  το φόβο του μήπως η μέθοδος αυτή (της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας) " επεκταθεί σε κάθε δημοκρατική εκλογή εκπροσώπων για την διοίκηση της χώρας".

Το κόμμα μάλιστα που θέλει να στρέψει την κοινωνία σε προοδευτική κατεύθυνση θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή (σ.σ. της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα Πανεπιστήμια) στην οποία " κανείς δεν γνωρίζει ,εκτός από τον υπεύθυνο διαχειριστή του ηλεκτρονικού προγράμματος Ζευς ποιος ψηφίζει ,αν ψηφίζει, που και πότε ψηφίζει ,συνιστά κατάφωρη  παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων ,ακύρωση της ακαδημαϊκής αυτοτέλειας και οριστική κατάργηση της συμμετοχικής και δημοκρατικής διοίκησης των πανεπιστημίων".

  Όλα αυτά τα αντιδημοκρατικά θα γίνουν –λέει ο ΣΥΡΙΖΑ- επειδή οι φοιτητές ,αντί να στήνονται στις ουρές και να ρίχνουν ένα χαρτάκι στην κάλπη ή να σηκώνουν το χέρι τους σε μία ψηφοφορία ,θα βάζουν σε μια ...διαβολική ηλεκτρονική σχισμή την κάρτα τους και θα πατάνε ένα κουμπί. Δεν σας θυμίζει τα όσα έλεγαν πρόσφατα οι παραεκκλησιαστικές οργανώσεις για τις νέες ταυτότητες, τον ΑΜΚΑ και το 666 του σατανά;

Με λίγα λόγια, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία προσπάθεια να ρίξει την κυβέρνηση από το πεζοδρόμιο, όπως πολλές φόρες έχει πει ο κ.Τσίπρας, και να επιβάλλει τις απόψεις του περί καταλήψεων στα πανεπιστήμια φτάνει να απαρνηθεί την τεχνολογία και να διαδηλώνει κατά της φύλαξης των πανεπιστημιακών κτιρίων από διάφορους μπαχαλάκηδες μπουκαδόρους που κάθε χρόνο προκαλούν μεγάλες ζημιές στη δημόσια περιουσία των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν αυτοί που παίζουν πολιτικά παιχνίδια στα πανεπιστήμια ότι όλα αυτά τα παιδιά που αγωνίστηκαν ,που διάβαζαν νυχθημερόν για να μπουν στις πανεπιστημιακές αίθουσες ,για να πάρουν ένα πτυχίο και να πετύχουν κάτι παραπάνω στη ζωή τους δικαιούνται και θα επιβάλουν την αναβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κι όσοι προσπαθούν να αποκλείσουν την σιωπηρή αυτή πλειοψηφία  από τα δικαιώματά της  και  την λήψη αποφάσεων στα πανεπιστήμια θα την βρουν απέναντι τους.

Ο 666 του ΣΥΡΙΖΑ - γνώμες - Το Βήμα Online

15 Νοεμβρίου 2014

Ο φασισμός του πλούτου.

1Φαινόμενο τόσο καθημερινό που αδυνατούμε να το αναγνωρίσουμε για να το μελετήσουμε. Κι όμως. Ο φασισμός του πλούτου είναι κυρίαρχος και δεν εξαρτάται (ο πλούτος) από τους πλούσιους. Υπάρχει κι επιβάλλεται καταρχήν σαν ιδέα. Υπάρχει ο πλούτος ως ιδέα; Αμε!!! Από τόσο παλιά που έχει καταστεί ανάγκη! Πρώτος προσπάθησε να το κωδικοποιήσει ο μέγιστος Αριστοφάνης στο ομώνυμο έργο του. ¨ήταν ο πλούτος που στην τελική νίκησε ακόμα και τους θεούς και για να νικήσει κάτι τους θεούς πρέπει να είναι φτιαγμένο από τα ίδια υλικά, ιδέες. Ο πλούτος καλό μου ημερολογιάκι, ο πλούτος δεν είναι μόνο τα χρήματα αλλά κατά την εποχή και ο πλούτος της. Για παράδειγμα, τι να τα κάνεις τα λεφτά στην πείνα; Σε εποχές πενίας πλούσιος είναι αυτός που έχει να φάει και του περισσεύει κιόλας κι όχι αυτός που έχει χρήματα. Είναι άυλο πράγμα ο πλούτος. Είναι μια ιδέα μια πίστη ανάλογη της εποχής και ζητούμενο του πλούτου είναι η έννοια του περισσεύματος. Ας΄χετως του τι κατά εποχή χρήζει περίσσιας.

Η ιδέα αυτή επιβάλλεται αυτόματα κι από μόνη της. Ουσιαστικά δεν έχει ανάγκη κάποιος ή έστω κάτι για να στηριχτεί ώστε να επιβληθεί! Επιβάλλεται ιδεατά, (γίνεται ιδεοληψία;) κι επιβαλλόμενη προσπαθεί μέσω της περίσσιας να επιβληθεί της έλλειψης. Της όποιας κατά καιρούς έλλειψης. Ας δούμε ένα παράδειγμα για την καταγραφή. Ας δούμε τον σημερινό πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου. Τι είναι αυτός; Πλούσιος. Γιατί είναι πλούσιος; Διότι έχει τα περισσότερα χρήματα και συνεπώς του περισσεύουν τα περισσότερα χρήματα. Είναι ευτυχής; Έχει καλύψει ο πλούσιος όλες τις ανάγκες του και με το παραπάνω επειδή είναι πλούσιος; Όχι απαραίτητα. Πλούσιος δεν σημαίνει ούτε ευτυχισμένος ούτε υγιής ακόμα και ούτε πως μπορεί να φάει ό,τι θέλει δεν σημαίνει.

Σε ποιόν ανήκουν τα λεφτά των πλούσιων; Σε κανέναν! Ο πλούσιος μπορεί να έχει όσα λεφτά θέλει αλλά αυτά δεν του ανήκουν. Στην πραγματικότητα αυτός ανήκει σε αυτά. Εργάζονται γι αυτόν τον πλούτο χιλιάδες οικογένειες, παίζονται ζωές υπολήψεις ακόμη και κράτη και εθνότητες ακόμη ακόμη και θεοί. Ο πλούσιος καλό μου ημερολόγιο δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτα άλλο από έναν ακόμη που μπήκε στον κύκλο του χρήματος και τίποτα παραπάνω.

Κι αφού τα λεφτά (ο σημερινός πλούτος είπαμε) δεν ανήκουν σε κανέναν τότε σε ποιόν «ανήκουν» πως υπάρχουν; Πάντα υπήρχαν αλλά δεν ήταν πάντα πλούτος το χρήμα. Ανήκουν στον εαυτό τους ή για να το πω σωστότερα, στην ιδέα του πλούτου όπως αυτή έχει σήμερα. Κάποτε πλούσιοι ονομάζονταν όσοι είχαν γαίες, άλλοτε πάλι σε άλλες εποχές πλούσιοι ονομάζονταν όσοι είχαν χρυσό, πετρέλαιο, μάρμαρο, λάδι, έναν τίτλο, νερό, πέτρες, κλπ κλπ. Υπήρχαν ακόμα κι εποχές όπου πλούσιος θεωρούνταν αυτός που απλώς δεν χρειαζόταν να δουλέψει.

Αλλά για να τονιστεί ακόμα παραπάνω το πόσο ο πλούτος είναι ιδεολογία-ιδεοληψία και τίποτα παραπάνω ας αναλογιστούμε: ποιος δεν θεωρεί πλούτο την υγεία; Την γνώση;

Ο πλούτος λοιπόν στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα αίσθημα υπεροχής που σού δίνει δικαίωμα ζωής και θανάτου επί των άλλων και αυτό το αίσθημα υπεροχής το δίνει η περίσσια του ζητούμενου της κάθε εποχής. Το να έχεις το περισσότερο από αυτό που θέλουν όλοι, ακόμα και οι θεοί!

Κι έτσι καλό μου ημερολογιάκι ερχόμαστε στον τελευταίο κορυφαίο λάτρη του πλούτου τον Άνταμ Σμιθ και την περίφημη θεωρία του όπου ζητά την χρέωση του οξυγόνου που αναπνέουμε έτσι ώστε πλούσιος θα είναι αυτός που έχει όσο αέρα θέλει (θα μπορεί ακόμα και να τρέχει και να λαχανιάζει ένα πράγμα) ο δε φτωχός θα πηγαίνει από ασφυξία όπως πεθαίνουν σήμερα για τροφή και νερό. Θα είναι το αίσθημα της υπεροχής που νοιώθουν τα ζώα όταν θα πληρώνουν τον λογαριασμό αναπνοής έναντι εκείνων που δεν θα μπορούν να τον πληρώσουν όπως δηλαδή νοιώθει σήμερα εκείνος που έχει να φάει έναντι εκείνου που δεν έχει.

Αυτό όλο καλό μου ημερολογιάκι δεν είναι κάτι φυσικό αλλά κάτι αφύσικο ή μάλλον για να ακριβολογώ, είναι ο φασισμός του πλούτου.

11 Νοεμβρίου 2014

μαζί τα φάγαμε λαμόγια ελληναράδες μου

…αλλά φταίει ο πάγκαλος…!!!! χαχαχαχα λαμόγια…! 

Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εκβιαστών αποτελούμενο από έξι άτομα, έπεσε στην φάκα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μεταξύ αυτών δυο υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, ένας υπάλληλος και ένας συνταξιούχος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ένας υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος και μία λογίστρια.
Το κύκλωμα απαιτούσε μέσω της λογίστριας από επιχειρηματία 50.000 ευρώ, για να μην επιβάλλουν πρόστιμα στην επιχείρησή του.
Μετά από οργανωμένη επιχείρηση και οι 6 συνελήφθησαν την Δευτέρα  σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και της απόπειρας εκβίασης.
Πρόκειται για 68χρονη λογίστρια, τον 74χρονο σύζυγό της, συνταξιούχο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, τον 43χρονο γιο της, υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος, δύο υπαλλήλους του Σ.Δ.Ο.Ε. (52χρονη και 44χρονο), καθώς και 54χρονο υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών.
Είχε προηγηθεί καταγγελία επιχειρηματία, σύμφωνα με την οποία οι δυο παραπάνω υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. απαιτούσαν εκβιαστικά, μέσω της 68χρονης λογίστριάς του, μεγάλο χρηματικό ποσό, προκειμένου να «κλείσουν» έλεγχο στην επιχείρησή του και να μην του επιβληθούν υψηλά πρόστιμα.
Σε συνάντηση στο γραφείο της λογίστριας, παρουσία του συζύγου και του γιου της, «μεταφέρθηκε» στον επιχειρηματία η  απαίτηση των υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε. για καταβολή χρηματικού ποσού, το οποίο τις επόμενες ημέρες συγκεκριμενοποιήθηκε στις 60.000 ευρώ και μετά από παζάρια που έγιναν μέσω της λογίστριας, διαμορφώθηκε τελικά στις 50.000 ευρώ.
Οι αστυνομικοί έπιασαν με τα λεφτά στα χέρια τον 43χρονο γιο της λογίστριας.
Στην συνέχεια, συνελήφθησαν η λογίστρια και ο σύζυγός της και στη συνέχεια οι τρεις υπόλοιποι εμπλεκόμενοι και συγκεκριμένα, ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ήταν ο ενδιάμεσος παραλήπτης του χρηματικού ποσού και οι δύο υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε., οι οποίοι ήταν οι τελικοί αποδέκτες των χρημάτων.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγούνται σήμερα στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη υποθέσεων διαφθοράς, τόσο στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τους έπιασαν με τα λεφτά στα χέρια - Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ και του υπουργείου Οικονομικών ζητούσαν 50.000 ευρώ από επιχειρηματία! | Έγκλημα - NewsIt.gr

μαζί τα φάγαμε ελληναράδες μου

αυτός ο άθλιος ο πάγκαλος ο ψεύτης που κατηγορεί τον τίμιο αδέκαστο και δουλευταρά ελληνικό λαό νυν αγανακτισμένων ψηφοφόρων τΣΥΡΙΖΑ

Κι άλλο... λαβράκι έπιασαν οι δικαστικές Αρχές για μίζες γιατρών από εταιρεία ορθοπεδικών υλικών, το οποίο προέκυψε έπειτα από έρευνα της εταιρείας Depuy, υπόθεση για την οποία η ανάκριση έχει φτάσει στο τέλος της, με κατηγορούμενους τουλάχιστον 10 γιατρούς, οι οποίοι φέρονται να πήραν το δωράκι τους από την εταιρεία. Σημειωτέον ότι αυτή η δικογραφία άνοιξε μετά την κατάσχεση εγγράφων από το σπίτι κατηγορουμένου για την υπόθεση της Depuy.

Η δικογραφία άνοιξε έναν άλλο κύκλο κατηγορουμένων, με πρωταγωνιστές στελέχη άλλης εταιρείας ορθοπεδικών υλικών, αλλά και γιατρούς δημόσιων νοσοκομείων με τους οποίους η εταιρεία είχε «καλή συνεργασία». Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος δύο στελεχών της εταιρείας, ενώ ερευνάται και ο ρόλος γιατρών δημόσιων νοσοκομείων, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα σταθούν ικανά να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πλήρωναν γιατρούς για να προωθούν συγκεκριμένο ιατρικό υλικό. Εντοπίστηκαν απευθείας εμβάσματα σε λογαριασμούς γιατρών

Μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον εισαγγελέα Γιώργο Καλούδη, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της «ενεργητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου από δράστες οι οποίοι πέτυχαν όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ» και της «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα από κοινού και κατά μόνας».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι υπεύθυνοι της εταιρείας φέρονται να είχαν στήσει ολόκληρο δίκτυο στα δημόσια νοσοκομεία, μέσω του οποίου πλήρωναν γιατρούς προκειμένου να προωθούν συγκεκριμένο ιατρικό υλικό.

Ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος δύο στελεχών της εταιρείας

Σύμφωνα με πληροφορίες από την κίνηση των λογαριασμών των υπευθύνων της εταιρείας, εμβάσματα κατατίθεντο απευθείας σε λογαριασμούς γιατρών, οι οποίοι θα κληθούν -στο πλαίσιο της τακτικής ανάκρισης- να δώσουν εξηγήσεις για το από πού προήλθαν τα εμβάσματα.

Κομπίνα εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσια νοσοκομεία | iefimerida.gr

10 Νοεμβρίου 2014

τα σούργελα!

 

Κατεβαίνω την Ακαδημίας και βλέπω στο πανεπιστήμιο το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Ένα σύνθημα τουλάχιστον 41 χρόνων παλιό. Πρέπει να γράψω κάτι για όσα συμβαίνουν στα πανεπιστήμια, για την παρακμή, τις αδυσώπητες κομματικές μάχες για εξουσία και ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή χρήμα. Αλλά όταν βλέπω από κάτω το σύνθημα «Λαός και νεολαία τσακίζουν τις σύγχρονες χούντες», δεν θέλω να γράψω κανένα πολιτικό επιχείρημα, δεν μ’ ενδιαφέρει καμία πολιτική αντιπαράθεση με το λογικά αδιανόητο. Το μόνο που μου ’ρχεται αυθόρμητα στο στόμα είναι ένα σαρκαστικό, σιγά, ρε φίλε, μη σκίσεις κανένα καλσόν.

Κι όταν εμένα, ενός μεγάλου, τα υποτιθέμενα νεανικά συνθήματα μου φαίνονται τόσο σκονισμένα, τόσο συντηρητικά, μισού αιώνα παλιά, τότε έχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα μεγαλύτερο από το πολιτικό.

Έπειτα βλέπω αυτή τη φωτογραφία στις εφημερίδες.

Και την κοιτάζω ώρα γιατί είναι μια φωτογραφία που με σοκάρει. Γιατί αυτή η φωτογραφία αναδύει μόνο υστερία. Τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι αν κάτι πραγματικά οδυνηρό συμβεί στη ζωή τους; Γιατί αυτή η φωτογραφία δείχνει ότι οι πρωταγωνιστές έχουν ταυτιστεί με το ρόλο τους, πιστεύουν πράγματι ότι ζουν μεγαλειώδεις στιγμές, αντιμετωπίζουν σύγχρονες χούντες στο πεζοδρόμιο της Πανεπιστημίου με τους φρέντο από το Starbucks στο χέρι. Και αν πιστεύεις ακράδαντα ότι η πραγματικότητα είναι έτσι όπως εσύ την έχεις στο μυαλό σου, τότε, ως γνωστόν, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι τα ίδια, σαν να ’ναι η πραγματικότητα του μυαλού σου αληθινή.

Πώς έφτασε αυτή η κοινωνία να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την πραγματικότητα, να φτιάχνει μια δική της, βολική, εύκολη αλλά ανύπαρκτη; Το καλλιεργεί πάνω από 20 χρόνια. Από την εποχή της πλαστικής ευδαιμονίας με δανεικά χρήματα. Όλα ήταν δυνατά, the sky is the limit. Όλοι θέλαμε να είμαστε πλούσιοι και διάσημοι, όλοι είχαν δικαίωμα σε μια εύκολη ζωή, όλοι έπρεπε να έχουμε το μερίδιό μας στα 15 δευτερόλεπτα δημοσιότητας. Ήμασταν τραγουδιστές γιατί πηγαίναμε στα τάλεντ σόου, επώνυμοι γιατί κλεινόμασταν σ’ ένα σπίτι, όλοι έπρεπε να βρεθούμε σε μια φωτογραφία γυαλιστερού περιοδικού, να είμαστε το τριήμερο «περνάτε καλά; Μύκονοοοος». Δεν υπήρχαν περιορισμοί, υποχρεώσεις, μόνο κεκτημένα δικαιώματα. Η αξία της εργασίας, της παραγωγής, του ταλέντου έγιναν ανύπαρκτες έννοιες, άχρηστες, υποτιμητικές, αρκούσε η αναγνωρισιμότητα. Για μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας αυτός ο ψεύτικος κόσμος ήταν ο μόνος κόσμος που ήξερε, δεν θυμόταν άλλον. Κανείς δεν ήθελε να ξέρει ότι οφειλόταν σε δανεικά και ευρωπαϊκά πακέτα Ντελόρ, ότι χωρίς αυτά η οικονομική μας παραγωγή θα ισοδυναμούσε με ένα επίπεδο ζωής όπως της Βουλγαρίας. Το θέμα είναι να περνάς καλά. Καλή σας απόλαυση.

Έπειτα ήρθε η καταιγίδα του ίντερνετ. Οι πανωλεθρίαμβοι 42 ιντσών της τηλεόρασης πολλαπλασιάστηκαν στις μικρές οθόνες των υπολογιστών. Οι ρόλοι και τα δράματα σειρών δωματίου και ριάλιτι σόου της τηλεόρασης των 90s έγιναν ανεξέλεγκτα, πολλαπλασιάστηκαν σε χιλιάδες «προσωπικά προφίλ». Επισήμως τώρα πια ο καθένας δημιουργούσε το ρόλο της ζωής του, έφτιαχνε το avatar που ονειρευόταν. Όλα ακόμα πιο κραυγαλέα για να ξεχωρίσουν στο αχανές διάστημα του διαδικτύου. Υπερχείλιση συναισθημάτων, μελοδραματισμός μέχρι ναυτίας, αδυσώπητες συγκρούσεις στα πληκτρολόγια. Έγινε χαμός πάλι χθες. Πού έγινε ο χαμός και δεν πήρα είδηση; Στο φέισμπουκ.

Μάχες, φίλοι και εχθροί, σκληρές συγκρούσεις, χεράκι πάνω επιδοκιμασία, χεράκι κάτω μίσος, νικητές και ηττημένοι, στρατοί της νύχτας, διάσημοι εσωτερικού χώρου, άυλοι πόλεμοι, ρόλοι. Ξανά ρόλοι. Σ’ αυτό τον κόσμο όλοι έγραφαν, όλοι έλεγαν, όλοι θύμωναν, όλοι αγανακτούσαν. Κανείς δεν έκανε κάτι. Πολλοί μιλάνε και λίγοι κάνουν πράγματα, το πρόβλημα της χώρας.

Τέλος, ήρθε η οικονομική κρίση και μας αποτελείωσε. Ο συντηρητικός λαϊκισμός, για να διασώσει το χρεοκοπημένο σύστημα, πλάσαρε τη θυματοποίηση. Καλά ήμασταν, καλά περνούσαμε, μέχρι που ήρθαν οι κακοί, οι Ευρωπαίοι, η Μέρκελ, οι τρόικες, οι τοκογλύφοι και μας απειλούν, συνωμοτούν εναντίον μας και θέλουν να μας πάρουν τον ελληνικό τρόπο ζωής, αυτόν που μεγαλούργησε στα νάιλον χρόνια. Εμείς, θύματα της επίθεσης των «ξένων», δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, μόνο να αντισταθούμε στις σύγχρονες χούντες, στους κατακτητές, στους δοσίλογους, ψυχή βαθιά και ραντεβού στα γουναράδικα. Κάτω τα χέρια από την παλιά Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να διορθώσουμε τίποτα, να δημιουργήσουμε τίποτα, να παράγουμε κάτι, να αλλάξουμε τους εαυτούς μας, να εφεύρουμε ένα νέο τρόπο βιώσιμης ζωής. Αντίθετα. Η κυρίαρχη ιδεολογία, από τα άκρα δεξιά ως τα άκρα αριστερά, ένα μόνο πράγμα λέει: Να αντισταθούμε, να διατηρήσουμε όσα μπορούμε περισσότερα από την παλιά Ελλάδα που χρεοκόπησε. Πέντε χρόνια παράγουμε Αντίσταση αντί για νέες δουλειές. Πέντε χρόνια όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι λένε ένα πράγμα: «Να μην περάσει». 5 χρόνια η κοινωνία παράγει «αγώνες» και αγωνιστές. Κατηγορεί σε όλους τους τόνους τη μεταπολίτευση, τα κόμματα της μεταπολίτευσης και συγχρόνως δίνει μάχες για να μην αλλάξει τίποτα από τη μεταπολίτευση. Και το χειρότερο, ούτε καν καταλαβαίνει πόσο σουρεαλιστική είναι η στάση της. Μάτια ερμητικά κλειστά.

Πριν από τα πολιτικά σχέδια, η κοινωνία μας χρειάζεται μάλλον ψυχανάλυση. Να ανοίξει διάπλατα τα μάτια και να αντικρίσει τον εαυτό της. Να αντιμετωπίσει τον εαυτό της. Με τα παλιά παραμύθια δεν φτιάχνονται καινούργιες ιστορίες.

the paper - Edito 503 | www.athensvoice.gr

7 Νοεμβρίου 2014

μαζί τα φάγαμε!

και η ξευτίλα συνεχίζεται αγανακτισμένοι ελληναράδες μου που σας φταίει ο “μαζι τα φαγαμε”!!!!

Νέο λαβράκι διαπίστωσαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και μετά τη λίστα Λαγκάρντ, έρχεται να προστεθεί άλλη μία τεράστια λίστα, χιλιάδων δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών, για τους οποίους φαίνεται πως άλλα δήλωναν, κι άλλα μαρτυρούν οι καταθέσεις τους.

Τα στοιχεία αυτά όπως αποκάλυψε το Mega βρίσκονται σε 65 cd και περιέχει χιλιάδες ονόματα.
Η εντολή είναι οι έλεγχοι να ξεκινήσουν άμεσα, αλλά και να ολοκληρωθούν ταχύτατα, αν και η ιστορία με τη λίστα Λαγκάρντ δεν αφήνει αισιόδοξα μηνύματα για την πορεία των ερευνών.
Μαζί με αυτά τα ονόματα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι έλεγχοι για 415 περιπτώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, που όπως αποδεικνύεται φαίνεται να έχουν στείλει χρήματα στο εξωτερικό που φτάνουν τα 117 εκατομμύρια ευρώ. Το συγκλονιστικό είναι πως από τις 415 περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων, η πλειοψηφία τους είναι γιατροί που δούλευαν σε δημόσια νοσοκομεία.

Απίστευτο λαβράκι του ΣΔΟΕ! 65 cd με χιλιάδες ονόματα φοροφυγάδων | Οικονομία - NewsIt.gr

6 Νοεμβρίου 2014

μαζί τα φάγαμε

Κάθε μέρα σας ξεφτιλίζει ο πάγκαλος ελληναράδες μου!!!!

- Χειρουργός στο Κολωνάκι "ξέχασε" να κόψει αποδείξεις 6 εκατομμυρίων ευρώ
- Έξι έμποροι στην ιχθυόσκαλα έκρυψαν 8 εκατομμύρια ευρώ
- Ζευγάρι καλλιτεχνών δεν δήλωσε 4 εκατομμύρια
- Δεκάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων από όλη την Ελλάδα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Το όργιο της φοροδιαφυγής, συνοδεύεται από καταιγίδα ανακοινώσεων του ΣΔΟΕ, αλλά όχι και από έσοδα για το Δημόσιο όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία.
Η τελευταία σοδειά φοροφυγάδων κατά το δίμηνο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου είναι πράγματι εντυπωσιακή. 'Ομως, μη φανταστείτε ότι μπήκαν και λεφτά στα ταμεία. Αυτά ευελπιστούμε ότι θα μπουν στο ...μέλλον. Προς το παρόν τη σκυτάλη πήραν οι αρμόδιες ΔΟΥ και Τελωνεία κατά περίπτωση για να καταλογίσουν φόρους και δασμούς, να επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις.
Επίσης, ορισμένες περιπτώσεις, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές.
Το όργιο της φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε είναι κατά περιοχές:

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής
1. Οκτώ επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 4.926.946 ευρώ, προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους. Οι επιχειρήσεις αυτές έλαβαν φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
2. Επτά επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 29.927.377 ευρώ. Για τις συναλλαγές αυτές δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, οι λήπτες δε αυτών τα χρησιμοποίησαν για παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και ισόποση μείωση φορολογητέων κερδών.
3. Ένας ιατρός, χειρουργός στο Κολωνάκι, κατά τα έτη 2001- 2012, δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 6.194.267 ευρώ, ενώ τρεις (3) ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 278.971 ευρώ
4. Τρεις δικηγόροι κατά τα έτη 2005-2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους ύψους 1.106.511 ευρώ
5. Έξι φυσικά πρόσωπα, έμποροι σε ιχθυόσκαλα, απέκρυψαν φορολογητέο εισόδημα συνολικού ύψους 8.068.608 ευρώ.
6. Συνταξιούχος βρέθηκε με περιουσία μεγαλύτερη εκείνης που προκύπτει από εμφανείς πηγές κατά 1.609.068 ευρώ και επιπλέον είχε αποκρύψει εισόδημα από μισθώματα ύψους 154.795 ευρώ.
7. Φυσικό πρόσωπο, δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Υποδομών, προσαύξησε την περιουσία του κατά 667.674 ευρώ, χωρίς να μπορεί να την δικαιολογήσει.
8. Φυσικό πρόσωπο, μη επιτηδευματίας, δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει προσαύξηση περιουσίας κατά 361.641 ευρώ.
9. Φυσικό πρόσωπο, υπήκοος Ρουμανίας, παρέλειψε να δηλώσει κληρονομιά. Ο αναλογών φόρος είναι ύψους 623.051 ευρώ.
Ανδρόγυνο καλλιτεχνών, υπέβαλε ανακριβή δήλωση για την αγορά κατοικίας στην Βούλα Αττικής. Το τίμημα που δεν δηλώθηκε ανέρχεται στο ποσό των 1.999.948 ευρώ για τον καθένα, δηλαδή το συνολικό ποσό που δεν δηλώθηκε είναι 3.999.896 ευρώ. Σημειώνεται ότι διοικητικό πρόστιμο και φόρος εισοδήματος καταλογίζεται και στην πωλήτρια επιχείρηση.
Στην περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας

1. Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές, ύψους 1.442.671 ευρώ
Δύο ιατροί στην Θεσσαλονίκη, ένας γυναικολόγος και μία παιδίατρος, απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2.230.000 ευρώ, όπως διαπιστώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία των τραπεζικών τους λογαριασμών.
Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αν. Μακεδονίας και Θράκης

1. Ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εργολάβου. Αποκαλύφθηκε ότι είχε αποκρύψει εισόδημα ύψους 410.000 ευρώ.
Πρώην διευθυντής Τράπεζας είχε αποκρύψει εισοδήματα ύψους 980.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
Στην περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας
Καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα σε δύο φυσικά πρόσωπα, ύψους 2.000.000 ευρώ, για ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος μετά το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών και 4.000.000 ευρώ σε πέντε επιχειρήσεις για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου

Αποκαλύφθηκε η υπερτιμολόγηση κατά 1.200.000 ευρώ, στην προμήθεια μηχανημάτων συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, τα οποία προμηθεύτηκε Αγροτικός Συνεταιρισμός της περιοχής.
Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας

1. Τεχνική εταιρεία στην Πάτρα, έλαβε 133 εικονικά φορολογικά στοιχεία κατά τα έτη 2010 και 2011, ύψους 3.156.000 ευρώ.

2.
Εργολάβος στον Πύργο, δεν κατέβαλε φόρους ύψους 400.000 ευρώ

3.
Επιχείρηση καθαριότητας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 782.000 ευρώ
· Η Περ/κή Δ/νση Στερεάς Ελλάδας καταλόγισε πρόστιμα ύψους 2.116.000 ευρώ σε αγρότη από την Θήβα, για λήψη και έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Στη Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

1. Πανεπιστημιακός ιατρός δεν δήλωσε εισόδημα από το 2007 έως το 2010 ύψους 950.000 ευρώ.
Σε δύο (2) αγοραπωλησίες ακινήτων επεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 1.310.000 ευρώ, για ανακριβή δήλωση της πραγματικής αξίας.
· Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων Νήσων αποκάλυψε ότι αλλοδαπός υπήκοος στους Παξούς, κατασκευαστής κατοικιών, απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.466.000 ευρώ.
· Η Περιφερειακή Διεύθυνση Β. Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, καταλόγισε πρόστιμα ύψους 986.000 ευρώ σε ιατρό της Λήμνου.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης

1. Καταλόγισε σε ιατρό φόρους και πρόστιμα ύψους 655.000 ευρώ για μη έκδοση αποδείξεων

2
. Έμπορος στην Κρήτη απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.245.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των Τραπεζικών του λογαριασμών.
Τέσσερις (4) επιχειρήσεις στην Κρήτη έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 8.000.000 ευρώ
· Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ)
1. Δώδεκα (12) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών κατά επιχείρηση κυμαίνεται από 45.200 ευρώ έως 322.400 ευρώ.
2. Δύο (2) επιχειρήσεις έλαβαν και εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 452.110 ευρώ
3. Ανώνυμη τεχνική εταιρεία δεν υπέβαλε φορολογικές δηλώσει για καθαρά κέρδη 1.788.588 ευρώ και δεν απέδωσε τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος.
Σε τέσσερις (4) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ύψους 3.100.000 ευρώ και απεστάλη πληροφοριακή έκθεση στο ΙΚΑ.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης αποκάλυψε ότι

1. Καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και των ΤΕΙ, απέκρυψαν φορολογητέα εισοδήματα ύψους 1.005.000 ευρώ, από πρόσθετες αμοιβές ερευνητικών προγραμμάτων

2
. Δύο off shore εταιρείες δεν πλήρωσαν φόρους 308.000 ευρώ
3. Εννιά φυσικά πρόσωπα αγόρασαν πολυτελείς κατοικίες στην Χαλκιδική και απέκρυψαν τίμημα ύψους 2.260.000ευρώ
4. Οκτώ επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από Αθλητικά σωματεία ύψους 3.390.000 ευρώ και καταλογίστηκαν πρόστιμα ύψους 3.566.000 ευρώ.
Το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τους ελεγκτές περιβάλλοντος, πραγματοποίησε έλεγχο στις περιοχές Κιάτου, Κλενίων και Εξαμιλίων Κορινθίας, όπου συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι τριών επιχειρήσεων για σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος και για την μη έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων.

Η νέα λίστα της ντροπής - Απίστευτες και προκλητικές υποθέσεις φοροδιαφυγής στο φως από το ΣΔΟΕ | Ελλάδα - NewsIt.gr

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails