Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

Τώρα που φορέσαμε όλοι μάσκες θα φανεί το πραγματικό πρόσωπο καθενός.

6 Απριλίου 2008

H ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

Πλήρως αναποτελεσματική η προσευχή, ανάλογη με τις προλήψεις με τα τυχερά πέταλα

Του Γιάννη Λάζαρη

Προληπτικός θεωρείται ο άνθρωπος, ο οποίος διακατέχεται από μία παράλογη πίστη στο ότι ένα αντικείμενο (π.χ. τυχερό πέταλο) ή κάποια ενέργεια (π.χ. σπάσιμο καθρέπτη) θα μπορούσε να επηρεάση την έκβαση των γεγονότων. Ομοίως, προσευχόμενος σε κάποιο Θεό ένας ευσεβής πιστός ευελπιστεί, ότι θα επηρεάση ευνοϊκά προς αυτόν την έκβαση των γεγονότων.

Η προσευχή είναι μία πρόληψη και κάθε προσευχή, που υποτίθεται, ότι "εισακούεται" οφείλεται σε σύμπτωση κι όχι στην παρά φύση επέμβαση κάποιου Θεού και στην ανατροπή των νόμων της Φύσης.

Παράδειγμα Α΄:

Ούτε με τυχερά πέταλα, ούτε με προσευχές έρχονται εξάρες

Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας πώς λειτουργεί η πρόληψη: Έστω, ότι κάποιος σας χαρίζει ένα τυχερό πέταλο, το οποίο "φέρνει γούρι" (δηλαδή παρεμβαίνει κι επηρεάζει ευνοϊκά την έκβαση των γεγονότων πρός όφελός σας). Ακούγεται καλό, θα θέλατε όμως κάποιες αποδείξεις προκειμένου να πεισθήτε. Κρατώντας λοιπόν έξη ζάρια στο ένα χέρι και το τυχερό πέταλο στο άλλο εύχεσθε ρίχνοντας τα ζάρια να φέρετε έξη εξάρια. Ρίχνετε τα ζάρια. Τι περιμένετε να συμβή; Ένα λογικό άτομο με στοιχειώδη μόρφωση και μέση πνευματική ικανότητα γνωρίζει τι ακριβώς πρόκειται να συμβή. Τίποτε! Γνωρίζει, ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να έρθουν έξη εξάρια. (Η πιθανότητα να συμβή αυτό είναι 1 στις 46.656). Το αποτέλεσμα λοιπόν δεν είναι έξη εξάρια, όσο κι άν το εύχεσθε με το τυχερό πέταλο στο χέρι. Έχει επομένως το τυχερό πέταλο κανένα αποτέλεσμα στο τι θα φέρουν τα ζάρια; Αλλάζει το πέταλο τις φυσικές πιθανότητες; Ασφαλώς όχι, το πέταλο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Η πίστη στις δυνατότητες του τυχερού πέταλου, ότι δήθεν αλλάζει ευνοϊκά τη ροή των γεγονότων, είναι πρόληψη.

Έστω, ότι κάποιος ισχυρίζεται, ότι εάν προσευχηθήτε στο Θεό, αυτός θα εκπληρώση τις επιθυμίες σας, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη:

 • "Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν" (Mάρκ., ια΄ 24).

 • "Ὅ,τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. Ἐάν τι αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω" (Ιωάν. ιδ΄ 13-14).

Είτε τυχερό πέταλο κρατάτε στο χέρι σας με πίστη στο γούρι του, είτε τη Βίβλο με πίστη στο Θεό, η πιθανότητα να φέρετε έξη εξάρια με τα ζάρια δεν αλλάζει, αλλά παραμένει εξαιρετικά μικρή.

Αυτό φαίνεται πολύ απλό. Ο Ιησούς παρουσιάζεται σαν Θεός. Ο Θεός παρουσιάζεται σαν τέλειος. Όταν λοιπόν ο Θεός λέει κάτι, αυτό είναι αληθινό. Έτσι λοιπόν η προσευχή πρέπει να είναι αποτελεσματική. Ας εξετάσουμε εάν πράγματι είναι. Κρατήστε τα έξη ζάρια στο ένα χέρι, τη Βίβλο στο άλλο και προσευχηθήτε στο Θεό ως εξής: "Θεέ, βοήθησέ με να ρίξω τα ζάρια και να φέρω έξη εξάρια. Έχω πίστη, ότι εισακούεις τις προσευχές των ανθρώπων, όπως υπόσχεσαι στη Βίβλο. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού. Αμήν". Ρίχνετε τα ζάρια. Τι περιμένετε να συμβή; Ένα λογικό άτομο με στοιχειώδη μόρφωση και έστω μέση πνευματική ικανότητα γνωρίζει τι ακριβώς πρόκειται να συμβή. Τίποτε! Δεν πρόκειται να έρθουν έξη εξάρια επειδή προσευχηθήκατε.

Ένας ευσεβής προληπτικός άνθρωπος, που πιστεύει στην προσευχή δεν μπορεί να καταλάβη ότι πέταλο και προσευχή έχουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Αντιθέτως προσπαθεί να βρή δικαιολογίες γιατί η προσευχή δεν έφερε εισακούσθηκε, όπως: Ο Θεός δεν παίζει ζάρια, η ρίψη ζαριών είναι αμαρτία, δεν πρέπει να ελέγχης τον Θεό, ή ότι η προσευχή αυτή δεν ήταν αξιόλογη.

Η προσευχή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα επί του αποτελέσματος των ζαριών. Η προσευχή έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το τυχερό πέταλο κι αυτό γιατί η πίστη στην προσευχή είναι πρόληψη, όπως ακριβώς και η πίστη στο γούρι του τυχερού πέταλου. Η τέλεια ισοδυναμία προσευχής - πέταλου είναι αδιάψευστη

Παράδειγμα Β΄

Ούτε τα πέταλα, ούτε οι προσευχές θεραπεύουν ασθένειες

Ας δοκιμάσουμε τώρα μια άλλη προσευχή: "Θεέ, σε παρακαλώ θεράπευσε κάθε καρκινοπαθή στη Γή απόψε. Έχω πίστη, ότι εισακούεις τις προσευχές των ανθρώπων, όπως υπόσχεσαι στη Βίβλο. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού, αμήν". Αυτή είναι μια σημαντική προσευχή. Εκατομμύρια ανθρώπων πεθαίνουν από καρκίνο κάθε χρόνο. Μιά τέτοια προσευχή είναι ειλικρινής, εγκάρδια, ανιδιοτελής, και μή υλιστική.

Τι περιμένετε να συμβή μετά την προσευχή; Θα εξαλείψη ο Θεός, στον οποίο απευθύνθηκε η προσευχή, όλα τα καρκινικά κύτταρα όλων των καρκινοπαθών στη Γή; Ένα λογικό άτομο με στοιχειώδη μόρφωση και έστω μέση πνευματική ικανότητα γνωρίζει τι ακριβώς πρόκειται να συμβή. Τίποτε! Η προσευχή αυτή δεν πρόκειται να φέρη κανένα αποτέλεσμα κι εδώ είναι το ενδιαφέρον. Άν ζητήσετε από το τυχερό πέταλο να θεραπεύση κάθε καρκινοπαθή στη Γή, ακριβώς το ίδιο θα συμβή. Η προσευχή έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με το πέταλο. Κάποιος ευσεβής προληπτικός, που πιστεύει στο αποτέλεσμα της προσευχής, ενδεχομένως να ψάξη για δικαιολογίες: Η προσευχή αυτή ήταν πολύ μεγάλη, η ότι ο Θεός θέλει να υποφέρουμε για τις αμαρτίες μας.

Παράδειγμα Γ΄

Αν η προσευχή του προηγούμενου παραδείγματος ήταν πολύ μεγάλη, ας δοκιμάσουμε μια μικρότερη: Έστω 1.000 καρκινοπαθείς σε προχωρημένο στάδιο τους οποίους διαιρούμε σε δύο ομάδες των πεντακοσίων. Έστω ότι δίνουμε από ένα τυχερό πέταλο στους πρώτους πεντακόσιους κι ότι προσευχόμαστε για τους άλλους πεντακόσιους. Τι περιμένετε να συμβή; Θα θεραπεύση ο Θεός όλους τους ανθρώπους της δεύτερης ομάδας; Ασφαλώς όχι! Στατιστικά οι δύο ομάδες θα πρέπει να είναι πανομοιότυπες. Ούτε το πέταλο, ούτε η προσευχή έχουν αποτέλεσμα στη θεραπεία ασθενειών. Η πίστη στην αποτελεσματικότητα της προσευχής για τη θεραπεία ασθενειών είναι πρόληψη.

Ίσως γνωρίζετε ωρισμένους ανθρώπους, που ισχυρίζονται, ότι έχουν θεραπευθή από την προσευχή. Ας δούμε τι συμβαίνει. Έστω ότι έχουμε δέκα ευσεβείς ανθρώπους με όγκο στον εγκέφαλο με δείκτη θνησιμότητας 90%. Δηλαδή από τους δέκα ανθρώπους με τέτοιο όγκο οι εννέα πεθαίνουν σύντομα κι ο ένας ζή. Όλοι έχουν προσευχηθή. Ο ένας όμως στους δέκα, που επέζησε, φωνάζει: "Προσευχήθηκα στο Θεό και με έσωσε". Δεν ακούμε όμως τίποτε από τους άλλους εννέα γιατί είναι πεθαμένοι. Δηλαδή, ενώ φαίνεται, ότι η προσευχή είναι ίσως αποτελεσματική, ουσιαστικά δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Η προσευχή είναι σύμπτωση, τίποτε περισσότερο. Επί πλέον, ο άνθρωπος, που θεραπεύτηκε έχει λάβει όλη την προβλεπόμενη ιατρική φροντίδα. Στον ευσεβή περίγυρό του όμως έχη εντυπωθή, ότι σώθηκε από την προσευχή.

Παράδειγμα Δ΄

Στο ευαγγέλιο αναφέρεται: "Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς" (Ματθ. ιη΄ 19). Έστω ένας χριστιανός με το ένα πόδι ακρωτηριασμένο κι ένα ακόμη εκατομμύριο πιστοί σε ένα κύκλο να προσεύχωνται στο Θεό να αποκαταστήση το ακρωτηριασμένο του πόδι. Τι πιστεύετε ότι θα συμβή; Θα επέμβη ο Θεός και θα αποκαταστήση το πόδι του ευσεβούς πιστού; Ένα λογικό άτομο με στοιχειώδη μόρφωση και έστω μέση πνευματική ικανότητα γνωρίζει τι ακριβώς πρόκειται να συμβή. Τίποτε!

Έστω ότι είσθε άρρωστος στο νοσοκομείο και κάποιος γνωστός σας φέρη ένα τυχερό πέταλο και πή: "Αγαπητό τυχερό πέταλο, θεράπευσε το φίλο μου από την αρρώστεια του" θα σκεφθἠτε, ότι είναι ανόητος, εφ' όσον περιμένει, ότι το πέταλο θα συμβάλη στη θεραπεία σας· είναι προληπτικός. Το πέταλο δεν έχει αποτέλεσμα στις θεραπείες ασθενειών. Ακριβώς εξ ίσου αναποτελεσματικό θα είναι εάν προσευχηθή στο Θεό να σας θεραπεύση από την ασθένεια.

Στα παραπάνω παραδείγματα το αποτέλεσμα της προσευχής ήταν ακριβώς ίδιο με το αποτέλεσμα της επίδρασης του τυχερού πέταλου. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε κι εκατοντάδες άλλα, στα οποία να καταδεικνύεται ότι οι νόμοι των πιθανοτήτων δεν αλλάζουν όταν οι άνθρωποι προσεύχωνται. Οι νόμοι αυτοί παραμένουν πάντα οι ίδιοι είτε προσεύχεσθε, είτε όχι. Δεν υπάρχουν ειδικοί νόμοι της Φύσης για τους ανθρώπους που προσεύχονται. Το να πιστεύης στην προσευχή είναι πρόληψη. Κάθε προσευχή που επαληθεύεται είναι καθαρή σύμπτωση και τίποτε άλλο.

 

6 σχόλια:

 1. Κλείτωρ, υπονοείς ότι εσύ δεν προσεύχεσαι 5 φορές την ημέρα; Για τον αριθμό δεν είμαι σίγουρος, κάπου εκεί θυμάμαι ότι είναι :-Ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δηλαδή οι πεταλωτές αλόγων δεν ήταν πάντα τυχεροί και εξ επαγγέματος; Ευτυχώς που δεν διάλεξα αυτό το επάγγελμα :-)))

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. sfrang τι πέντε; Σαρανταπέντε φορές την ημέρα γονυπετής και με λυγμούς για το προπατορικό μου.

  ανώνυμε μήπως φτιάχνεις χαντρούλες για το μάτι; Πολλά τα λεφτά...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. λετε βλακειες...αν δεν πιστευατε στις προσευχες και στις...προληψεις δεν θα μπαινατε καν στον κοπο να ασχοληθειτε με αυτα τα θεματα,αλλα για να τα σχολιαζετε εεεεε........μαλλον τα πιστευετε περισσοτερο απο ολους μας......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πώς δεν πιστεύουμε;; Ο Κλείτωρ προσεύχεται όλη μέρα, σαν μουσουλμάνος...

   Διαγραφή
 5. και μάλιστα έχω εξελιχθεί σε ιεροκήρυκα. περιηγούμαι αν τον πλανήτη γονυπετής προσευχόμενος και διαλαλώντας τον λόγο του κυρίου υμών ιησού μωάμεθ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις. Διαβάζεις ένα διαδικτυακό προσωπικό ημερολόγιο του οποίου η ανάγνωση ΔΕΝ είναι υποχρεωτική. Βαριέμαι τ' ανούσια μπλα μπλα και δαγκώνω όταν μου χαλάνε την ησυχία. Θα μπορούσα να έχω κλείσει τον σχολιασμό αλλά ακόμα νομίζω πως υπάρχουν κάποιοι που όντως έχουν κάτι να πουν κι εύχομαι να είσαι ένας από αυτούς αλλά οι πιθανότητες είναι λίγες και γι αυτό σου λέω: Για να μην σε φάει η μαρμάγκα σκέψου δυο φορές πριν σχολιάσεις, σαν να δίνεις εξετάσεις. Αλλιώς άστο καλύτερα!

Αναγνώστες

Η Ιδιοφυΐα του Πλήθους

Υπάρχει αρκετή προδοσία, μίσος, βία, παραλογισμός στο μέσο άνθρωπο για να προμηθεύσει οποιοδήποτε στρατό, οποιαδήποτε μέρα. Kαι οι καλύτεροι στο φόνο είναι αυτοί που κηρύττουν εναντίον του. Kαι οι καλύτεροι στο μίσος είναι αυτοί που κηρύττουν αγάπη. Kαι οι καλύτεροι στον πόλεμο είναι τελικά αυτοί που κηρύττουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν θεό, χρειάζονται θεό. Eκείνοι που κηρύττουν ειρήνη, δεν έχουν ειρήνη. Eκείνοι που κηρύττουν αγάπη, δεν έχουν αγάπη.

Προσοχή στους κήρυκες, προσοχή στους γνώστες, προσοχή σε αυτούς που όλο διαβάζουν βιβλία, προσοχή σε αυτούς που είτε απεχθάνονται τη φτώχεια, είτε είναι περήφανοι γι' αυτήν, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να επαινέσουν γιατί θέλουν επαίνους για αντάλλαγμα, προσοχή σε αυτούς που βιάζονται να κρίνουν, φοβούνται αυτά που δεν ξέρουν, προσοχή σε αυτούς που ψάχνουν συνεχώς πλήθη γιατί δεν είναι τίποτα μόνοι τους, προσοχή στο μέσο άνδρα και τη μέση γυναίκα, η αγάπη τους είναι μέτρια, ψάχνει το μέτριο. Αλλά υπάρχει ιδιοφυΐα στο μίσος τους, υπάρχει αρκετή ιδιοφυΐα στο μίσος τους για να σας σκοτώσει, να σκοτώσει τον καθένα. Δεν θέλουν μοναξιά, δεν καταλαβαίνουν τη μοναξιά, θα προσπαθήσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε διαφέρει από το δικό τους. Μη βρισκόμενοι σε θέση να δημιουργήσουν έργα τέχνης, δεν θα καταλάβουν την τέχνη, θα εξετάσουν την αποτυχία τους, ως δημιουργών, μόνο ως αποτυχία του κόσμου. Mη βρισκόμενοι σε θέση να αγαπήσουν πλήρως, θα πιστέψουν ότι και η αγάπη σας είναι ελλιπής και τότε θα σας μισήσουν και το μίσος τους, θα είναι τέλειο... Σαν ένα λαμπερό διαμάντι, σαν ένα μαχαίρι, σαν ένα βουνό, σαν μια τίγρη. Όπως το κώνειο. Η καλύτερη τέχνη τους...

Tσαρλς Μπουκόφσκι

Related Posts with Thumbnails